Ganganalyse for barn med CP

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Dette prosjektet har hatt som mål å øke kunnskapen om gangproblem hos barn/unge med cerebral parese (CP) slik at en kan gi en best mulig behandling til denne gruppen. Deltagerne har vært seks unge med cerebral parese i alderen 14 til 18 år. De har alle en spastisk CP, tre hemiplegi og tre diplegi, og et identifisert gangmønster som kjennetegnes på følgende måte: en forøket bøy i kneet ved fotisett.

 

Deltagerne har gjennomgått en databasert ganganalyse. Denne gir informasjon om bevegelser i bl.a. hofte, kne og ankel, under gange. I tillegg til å måle selve bevegelsen, er det brukt elektroder for å registrere hvordan musklene jobber. Det er også registrert muskelkraft rundt kne og ankel, samt motstand mot passiv bevegelse. Gjennom bruk av disse metodene håper en å kunne si noe om hva som er årsak til gangproblemet og hva som eventuelt er kompensasjoner. Gjennomføringen av prosjektet har hatt en del utfordringer av metodisk karakter; støy på data. Dette gjelder spesielt data fra muskelregistreringene og kraft-/motstandsdata. Alle data er derfor pr. i dag ikke ferdig analysert.

 

Resultatene så langt viser at en visuell inspeksjon av de bevegelsesdata en får ut av ganganalysen, alene ikke er nok til å kunne si noe om hva som er årsak og hva som eventuelt er kompensasjoner ved det aktuelle gangmønsteret. Bildet er komplekst og gangmønsteret har ofte en kombinasjon av flere typer mønster. Det er indikasjoner på at mer eksakte analyser er nødvendig for å kunne si mer om koordinasjon; hvordan de ulike kroppsdelene eller ulike musklene jobber i forhold til hverandre tidsmessig. Dette vil gi mer eksakt informasjon enn en ren visuell inspeksjon. Dette planlegges gjort i løpet av våren 2007.

Prosjektleder/forsker

Siri Merete Brændvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Ganganalyse for barn med CP
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
St. Olavs Hospital, avdeling for kliniske servicefunksjoner /NTNU
Beløp Bevilget
2005: kr 287 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
01.04.2006
Status
Avsluttet