Starter digital småbarnsgruppe

– Vi var rett og slett litt bekymret, sier CP-foreningen, som vil bistå foreldre i en krevende tid.

Rådgivere i CP-foreningen Anita Hanken og Charlotte Åsland Larsen gleder seg til å starte opp den nye digitale plattformen for småbarnsforeldre. – Vi vet at tilbudet er etterlengtet, sier de. Foto: CP-foreningen

– Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne lever gjerne mer isolert enn andre familier under pandemien. Vi vet at mange barn med funksjonsnedsettelser ikke har fått det tilbudet de vanligvis får og har krav på under pandemien. Barnehager, skoler, helsestasjoner, habiliteringssentre, fysioterapi, og avlastning ble stengt. Dette førte til en enorm belastning på en foreldregruppe som ofte står i en mer krevende omsorgssituasjon enn andre foreldre, forteller prosjektleder og rådgiver i Cerebral Parese-foreningen, Anita Hanken.

– Vi var bekymret

Hun forteller at mange ikke har våget å sende barna sine i barnehage og skole i frykt for at smitteverntiltakene ikke er tilstrekkelig for deres barn.

– Noen barn har også blitt nektet å ta med sine kommunikasjonshjelpemidler i barnehage, til tross for at dette er en rettighet barn har, sier Hanken, og legger til:

– Vi var rett og slett litt bekymret. For barn med funksjonsnedsettelser er det helt avgjørende å ha gode foreldre og nærpersoner rundt seg. Derfor ønsker vi å trygge dem i foreldrerollen, slik at også barna deres kan ha det bra under pandemien.

Faglig input og inspirasjon

For med frykt for smitte og påfølgende isolasjon måtte CP-foreningen tenke nytt. Nå er de i gang med å etablere en digital småbarnsgruppe for foreldre til barn med cerebral parese i alderen 0-6 år. Prosjektet skal gi foreldre faglig input og inspirasjon, men også et forum hvor dere kan bli kjent med andre foreldre.

– En kveld i uka vil vi arrangere nettmøter hvor vi inviterer gjester til å snakke om aktuelle tema. Det vil være mulig å stille spørsmål direkte til fagpersoner, sier Hanken, som skal lede nettmøtene sammen med kollega Charlotte Åsland Larsen.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Tenkte på foreldre til barn med ny diagnose

Hanken forteller at ideen til prosjektet oppsto i den første tiden etter pandemien ble kjent.

– Etter å ha avlyst nesten alle våre arrangementer i 2020, tenkte vi på foreldre til barn som nylig har fått CP-diagnosen. De vi ikke har rukket å bli kjent med ennå. Foreldre som er uten etablerte nettverk, og som har et stort informasjonsbehov når barnets diagnose er ny, sier hun.

Med god erfaring fra åpne digitale nettmøter tidligere, fant de ut at dette kunne være en måte å nå ut til småbarnsforeldre på.

– Vi visste at de trengte en møteplass hvor de kunne finne hverandre, og få svar på det de lurte på, sier Hanken.

Målet er at de digitale småbarnsgruppene skal bli en døråpner for informasjon og at de skal inspirere foreldre til å finne gode løsninger for barna sine.

Nyttig supplement

Så langt har det vært mange gode tilbakemeldinger fra foreldre som forteller at de har savnet et tilbud. Mange føler seg alene og ønsker kontakt med andre i samme situasjon.

Flere har også meldt interesse for å bidra i en pilotgruppe som skal være med på å forme tilbudet. Målet er at det digitale tilbudet kan bli et nyttig supplement også i fremtiden.

– Når pandemien er over, skal vi ta tilbake alle de fysiske møteplassene, og alle våre årlige arrangementer. Men koronapandemien vil antakelig endre måten vi arbeider på for alltid. Vi lærer så mye, og ser så mange muligheter med den nye digitale hverdagen. Jeg tror vi vil trenge både fysiske og digitale møteplasser i framtiden, sier Hanken.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

CP-foreningen starter en digital barsel- og småbarnsgruppe for foreldre til barn med CP i aldersgruppen 0-6 år. Mange barnefamilier har tøffe tak under den pågående pandemien, og prosjektet har som mål å gi foreldre til små barn med CP støtte i en krevende tid.

Dette er en foreldregruppe som ofte har et enormt informasjonsbehov de første årene etter at barnets diagnose er stilt. Noen av barna kan tilhøre risikogrupper, og mange opplever å ikke få det tilbudet de vanligvis ville fått, og som de har har krav på. Nedstengning av samfunnet rammer denne gruppen ekstra hardt, og mange kan oppleve økt isolasjon og ensomhet.

For å motvirke dette ønsker CP-foreningen å gi foreldrene en arena hvor de både kan få den informasjonen de trenger her og nå, og anledning til å finne hverandre og knytte nettverk med andre foreldre. Barn som nylig har fått en CP-diagnose trenger gode foreldre for å kunne nå sitt potensiale og oppnå sine rettigheter i samfunnet.

Prosjektet organiseres gjennom ukentlige digitale treff. Nettmøtene skal gi faglig input og inspirasjon ved at foreningen engasjerer gjesteforelesere og fagpersoner til å snakke om aktuelle tema. Foreningen skal også lage videoreportasjer som innslag i sendingen. Ikke minst skal prosjektet gi foreldrene et forum hvor de kan møte hverandre og utveksle erfaringer, både gjennom nettmøtene, og i en egen Facebookgruppe.

Arbeidet med å opprette en prosjektgruppe og kurse likepersoner starter umiddelbart. Disse foreldrene vil bli sentrale i et pilotprosjekt fra september-desember. Pilotprosjektet skal klargjøre behov og oppbygging av tilbudet. Webinarene vil starte opp så raskt det lar seg gjøre, senest i januar 2021 og fram mot høsten 2021.

Med dette prosjektet ønsker CP-foreningen å trygge foreldre i rollen som gode omsorgspersoner for sine barn, slik at familiene kan opprettholde en god livssituasjon under den pågående pandemien – og i tiden etterpå.

Prosjektleder

Anita Hanken

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital barselgruppe
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
Kr 394.706
Startdato
18.08.2020