Inkludering på digitale plattformer

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Erfaringer fra prosjektet «Spill for å delta» viser at barn og unge med nedsatt håndfunksjon har stort utbytte av dataspilling. Prosjektet synliggjorde at barn med omfattende håndmotoriske funksjonsnedsettelser, har store utfordringer med å benytte dagens tilgjengelige spillenheter. Behovet for slike tilpassede enheter har også vist seg gjennom henvendelser CP-foreningen har mottatt etter at vi gjennomført Dessverre er ikke spillenhetene tilgjengelige for personer med nedsatt håndfunksjon. Prosjektet skal løse utfordringene hos unge med redusert håndfunksjon med tanke på dataspill.

Målsetting

Å utvikle hjelpemidler som skal gjøre dataspill lettere tilgjengelig for barn og ungdommer i alderen 10-26 år med funksjonsnedsettelser som i stor grad reduserer muligheten til å spille, men som kan få betydelig økt tilgjengelighet og spilleglede med bruk av enkle hjelpemidler og/eller teknikker.

Målgruppe

Barn og unge med CP eller tilsvarende som forårsaker nedsatt håndmotorikk, som har eller kan ha glede av dataspilling alene eller sammen med andre.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil bygge på erfaringer fra 2016-prosjektet «Spill for å delta», der prosjektleder med bred erfaring fra spillfeltet tilegnet seg spesifikk kunnskap om utfordringene barn og unge med CP har med enheter knyttet til dataspill. Prosjektet vil også omfatte koleringstiltak for frivillige brukeraktiviteter som sikter på å gjøre dem tilgjengelig for flere brukere. Ambisjonene innenfor metode og hjelpemidler for tilgjengeliggjøring av spill baserer seg på konkrete erfaringer, og tar sikte på å benytte enkle, men effektive teknikker og teknologier. Det er en forutsetning at prosjektmålet begrenses til å bruke enkel teknologi til nettopp de utfordringene som kan løses med den.

Fremdriftsplan

Tidsperiode Aktivitet Jan – Mars Utvikle Modulær prototyp Utvikle aktivitetsseminar, etablere ressursbank på nett April – Juni Aktivitetsseminarer Testing av hjelpemiddel, samspilltesting Aug – Okt Ferdigstille samspillingsdel, testing Nov – Des Ferdigstille prototyp, publisere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Inkludering på digitale platformer.pdf

Prosjektleder/forsker

Felix Vaager

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Inkludering på digitale plattformer
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2018: kr 200 000
Startdato
15.01.2018
Sluttdato
05.12.2018
Status
Avsluttet