ABC for ASK

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Foreldrene til barna som er ASK-brukere står i varige, omfattende og krevende omsorgssituasjoner. Kommunikasjon er det viktigste for et menneske. Foreldrene har en bratt læringskurve. I tillegg til å være foreldre er de barnas advokat og koordinator, motivator, språkpedagog,lærer for barnets assistenter og annet støttepersonale, programmerer. Foreldrene holder hele barnets livsprosjekt i hendene. Assistenter trenger egen opplæring. Det er årlig 46 nye barn med ASK-behov som har CP, totalt ca. 750 barn på landsbasis under 16 år.

Målsetting

• å gi likemannsbasert støtte og tilby en arena for erfaringslæring foreldre i mellom • samle og utvikle informasjons- og støttemateriell som er kunnskapsbasert om ASK for foreldregruppen • samle inn oversikt over hvor foreldre kan henvende seg for å få tilpasset lærings- og mestringstilbud

Målgruppe

• Foreldre til barn med CP som benytter ASK • Nærpersoner til barna i barnehage og skole som arbeider som assistenter

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Planlegging og gjennomføring av foreldresamling skjer i samarbeid med erfarne foreldre. I dette prosjektet er det foreldrene som er de fremste ekspertene. Fagfolk trekkes også inn, erfarne foreldre kjenner kompetente fagpersoner. Se utkast til program. Samlingen omhandler rettigheter og ansvar for tilbud til ASK-barn. Deltakerne deles i grupper, det er innledninger om ASK i barnehage og grunnskole. Tilpasset undervisning, spesialundervisning – hvordan får vi gode læresituasjoner? Det legges stor vekt på å gjøre bruk av deltakergruppens erfaringer. Samlingen avsluttes med samtale om behov for nettverk. Planlegging og gjennomføring av samling for 30 assistenter, rekruttering skjer via foreldrene. Prosjektet skal tilby oversikt over informasjons- og støttemateriell som er kunnskapsbasert om ASK for foreldregruppen. Det innhentes oversikt over veilednings- og opplæringstilbud for foreldre og andre nærpersoner. Det planlegges temaside på www.cp.no om ASK, hvor det er brukerhistorier og fagartikler som dekker viktige tema. Det vurderes bruk av fotograf for ta bilder som gjør stoffet konkret, nært og relevant.

Fremdriftsplan

Første året: Etablere prosjektgruppe med erfarne foreldre, starte samling av informasjons-, støtte- og veiledningstilbud. Gjennomføre foreldresamling i mai – juni. Andre året: Fullføre arbeidet med temaside om ASK til nettsiden juli – september, gjennomføre samling for assistenter januar-mars. Vurdere behov for flere artikler til temasiden i april etter samlingen av assistenten. Deltakerevaluering skjer via questback.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Dam – ASK sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Eva Buschmann

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
ABC for ASK
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2017: kr 239 050, 2018: kr 349 050
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring