Seniortreff

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Prosjektet tar utgangspunkt i at vi befinner oss i samhandlingsreformens tidsalder. En del av CP-foreningens medlemmer uttrykker bekymring for hvordan situasjonen kommer til å utvikle seg for personer som har levd et liv med funksjonsnedsettelser.


Mål:
Målet med prosjektet er å mobilisere egne seniorer i CP-foreningen, for å utvikle seniortilbud lokalt i de største byene som har et fokus rettet mot personer med funksjonsnedsettelse.


Målgruppen
Målgruppen for de lokale seniortilbudene er personer med CP som opplever å befinne seg i seniorgruppen. Også personer med andre diagnoser som ikke er medlemmer kan delta.
Gjennomføring
For å få til en lokal forankring, vil det være en del av prosjektet å søke å forankre tiltakene i allerede eksisterende lokalt frivillig arbeid, enten gjennom frivillighetssentraler, kommunale lærings- og mestringssenter, friskvernsentraler e.l. I prosjektets første del arbeides med å utvikle tiltakspakker som kan tas i bruk lokalt. I tillegg vil det i første år av prosjektet startes et rekrutteringsarbeid blant egne medlemmer, slik at det etableres en nettverksgruppe på rundt 15 personer plassert i 2-3 større byer som kan initiere seniortiltak lokalt. I denne fasen av prosjektet er det viktig å gjøre et godt forankringsarbeid, både i egen organisasjon, og i forhold til organisert frivillig arbeid lokalt.
I prosjektets andre år vil fokuset være på utvikle større mangfold i tilbudene, og utvikle flere tiltakspakker som kan være til nytte i lokal gjennomføring av tiltak.
Betydning:
Prosjektet vil utforske potensialet for frivillig seniorarbeid blant personer med funksjonsnedsettelser. Dette vil ha betydning for utvikling av kommunale differensierte tilbud.
Framdrift: Første år planlegges, gjøres forarbeid, kartlegging, etbleres samarbeid lokalt, utvikles inspirasjonspakker.
Andre år rekruttering av frivillige seniorer, og setter i gang seniortiltak lokalt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med sammendrag, Seniortreff_Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Marit Helene Gullien

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Seniortreff
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2014: kr 150 000, 2015: kr 150 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet