Mer informasjon til Beste!

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Besteforeldre til barn med CP kan være en stor ressurs for egne barn og barnebarn. De står ofte «utenfor» alt som dreier seg om diagnose og oppfølging. Besteforeldrene en dårlig utnyttet ressurs. CP-foreningen ønsker å bidra til å styrke besteforeldre til barn med CP til å bli tryggere i rollen, og utnytte denne store ressursen til å gi utbytte for hele familien. Dette oppnår vi ved å gi besteforeldrene målgruppe-spesifikk kunnskap. CP-foreningen vil utvikle et informasjonshefte og to tilhørende halvtimes podkaster, spesielt rettet mot besteforeldre til barn med cerebral parese (CP).

Målsetting

Å lage informasjon (hefte og podkast) spesielt rettet mot besteforeldre til barn med CP. Å gjøre dem tryggere i rollen og styrke deres deltakelse i oppfølgingen av barnet Å nå alle besteforeldre til barn med CP, og gjøre besteforeldre til en enda bedre ressurs Å gi dem fellesskap med andre

Målgruppe

Besteforeldre til barn (0-18 år) med cerebral parese.

Antall personer i målgruppen

3500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet ledes av en rådgiver i CP-foreningen med lang erfaring fra tilsvarende prosjekter. Brukere; besteforeldre, foreldre og barnebarn med CP deltar i prosjektgruppen. Fagpersoner inviteres til å skrive artikler,og kvalitetssikre alt innhold. Besteforeldre skal bidra med historier fra eget liv som besteforelder til et barn med CP, både som intervjuobjekter og i egenskap av samtalepartnere på en podkast. Fagpersoner gis spalteplass, og får skrive om henholdsvis årsaker til CP, de mange ulike motoriske og kognitive utfallene, om hjelpebehov, ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), fysisk aktivitet, sansning En egen gruppe inviteres til erfaringsdeling for åpen mikrofon, der en programleder styrer samtalen med tematiserte spørsmål som utløser refleksjonssamtaler og kommenteres av fagpersoner. Vi vil også invitere foreldre til barn med CP, og la dem formulere hvordan se ser for seg at egne foreldre best kan støtte opp og bidra til en lettere hverdag for familien, men også en særlig ressurs for barnet med CP. Intervjuer med besteforeldre, familiene og unge barnebarn vil utgjøre stor del av materiellet. Materiellet distribueres på CP-foreningens forskjellige plattformer, det gjøres gratis og lett tilgjengelig.

Fremdriftsplan

Januar Februar: Velge prosjektleder. Bestemme innhold. Rekruttere deltakere gjennomføre møte Mars: Finne fagskribenter, artikler April Mai: Opptak til podkast. Juni: Faglig kvalitetssikring. Fotografering. Formgiving August: Korrektur og Trykking September: Miks og ferdigstillelse av podkast Oktober: Planlegge frokostmøte, invitere November: Gjennomføre lanseringsfrokost, publisere på nett Desember: Rapportere

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Mer informasjon til Beste!
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2019: kr 455 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring