Takheis på rideanlegg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet besto i å bygge takheis i tilknytning til eksisterende handikaprampe ved Namsos Hesteaktivitetssenter

Prosjektet besto i å bygge takheis i tilknytning til eksisterende handikaprampe ved Namsos Hesteaktivitetssenter. Målsettingen var i første rekke å gi mulighet for rideterapi for en sterkt CP-rammet mann i begynnelsen av 20-årene som har behov for sosial omgang i forskjellige omgivelser.

 

Tiltaket skulle gi muligheter for aktivitet utenfor hjemmet i form av ridning  i tillegg til bassengtrening. Tiltaket er særlig viktig fordi det bare er disse to tilbudene han føler seg trygg på. Resultatene har ennå ikke vært målbare da vedkommende er inne i en periode med lavere aktivitetsnivå.

 

Gjennomføringen av prosjektet har gått fullt ut etter planen. Heisen er installert og godkjent. Fysioterapeutene ønsker å benytte takheisen også til mange andre små og mellomstore ryttere med til dels meget dårlig funksjonsnivå.

 

Det er en godkjent 4H gård i tilknytning til senteret og det legges nå planer for å tilrettelegge videre for små og mellomstore barn så de i tillegg til ridningen skal få mulighet for å ta del i andre aktiviteter  på gården sammen med vanlig fungerende unger. Isolasjon og begrensinger pga manglende funksjonsevne er vondt å se og vondt å oppleve. Derfor vil det bli satset på denne målgruppen en periode fremover med siktet på gode og varige resultater.

Prosjektleder/forsker

Gunn T. Hovik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Takheis på rideanlegg
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Hesteaktivitetssenteret, Varpneset
Beløp Bevilget
2001: kr 35 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet