Habilitering leirarrangement

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Økonomisk støtte fra Helse og Rehabilitering gjorde det mulig å gjennomføre to 12-dagers samlinger for voksne med cerebral par

Økonomisk støtte fra Helse og Rehabilitering gjorde det mulig å gjennomføre to 12-dagers samlinger for voksne med cerebral parese sommeren 2004. Til sammen var 57 deltakere og 57 ledere/hjelpere med på leir for voksne på Eidene senter på Tjøme.

 

CP-foreningen har tradisjon for å arrangere sommersamlinger over 12 dager for ungdom med cerebral parese. Det har imidlertid vært et stort ønske også blant voksne om å få et tilsvarende tilbud. Fordi deltakerne trenger mye hjelp blir disse leirene svært kostbare for foreningen. Samvær med andre i tilsvarende situasjoner, og i fysisk og sosialt tilrettelagte omgivelser, er hovedmålsettingen med CP-foreningens sommerleire. Det legges stor vekt på at leirene skal forberedes godt for å sikre at oppholdet blir en positiv opplevelse for den enkelte, og en erfaring man kan bygge videre på.

 

Tiltaket ble støttet med kr 380.000 fra området ”rehabilitering”. Prosjektet ble gjennomført i henhold til planer og budsjett. Evalueringen forteller om fornøyde deltakere som både har hatt en fin sommeropplevelse og gjort erfaringer man kan ha med seg videre i livet.

Prosjektleder/forsker

Randi Rodriguez

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Habilitering leirarrangement
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2004: kr 380 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet