Kartlegging av gangfunksjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Forskning har avdekket at voksne med CP er en gruppe som ofte opplever redusert gangfunksjon i tidlig voksen alder

Bakgrunn: Forskning har avdekket at voksne med CP er en gruppe som ofte opplever redusert gangfunksjon i tidlig voksen alder. For denne gruppen er det viktig med helhetlig kartlegging av gangfunksjon med pålitelige verktøy. Videoopptak og analyse ved hjelp av strukturerte kartleggingsskjemaer kan brukes som et alternativ til databasert tredimensjonal ganganalyse (dba). Salford Gait Tool (SF-GT) er et slikt kartleggingsverktøy for videoopptak som har vist seg å være pålitelig når det er testet på en gruppe barn med cerebral parese (CP).

 

Målsetting: Undersøke hvor stort samsvar det er mellom målinger med SF-GT gjort av forskjellige testere og ved målinger gjort av samme tester ved forskjellige tidspunkt, samt undersøke samsvar mellom SF-GT med tilsvarende målinger fra dba, i en gruppe voksne med CP.

 

Gjennomføring: Videoopptak av 10 personer med CP, GMFCS I-II, i alderen 19-63 år, ble vurdert av 10 testere som brukte SF-GT. Samme gangsyklus var registrert med dba.

 

Oppnådde resultater: Studien viste at det var godt til akseptabelt samsvar mellom målinger med dba og SF-GT. Resultatene var best for kne og dårligst for hofte og ankel. Samsvar mellom forskjellige testere varierte fra moderat til akseptabel. Her var det kne og ankel som hadde best resultat. Ved målinger med samme tester ved forskjellige tidspunkt var det utmerket til moderat samsvar. Prosjektleder og de involverte i prosjektet har økt sin kunnskap om ganganalyse med hjelp av videoopptak.

 

Videre planer: SF-GT vil bli brukt ved Bevegelseslaboratoriet, Sunnaas Sykehus HF ved enklere ganganalyser med videoopptak. Dette vil gi våre pasienter et tilbud som er mer tilgjengelig enn dba, og våre erfaringer vil bli formidlet internt og eksternt i forskjellige fora.

 

Prosjektleder/forsker

Kerstin Lundberg Larsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Kartlegging av gangfunksjon
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2007: kr 248 000, 2008: kr 248 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
15.06.2009
Status
Avsluttet