Nye veier i barnehabilitering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

”Nye veier i barnehabilitering” er et treårig prosjekt ved Sykehuset Østfold HF, Habiliteringstjenesten, Seksjon barnehabilite

”Nye veier i barnehabilitering” er et treårig prosjekt ved Sykehuset Østfold HF, Habiliteringstjenesten, Seksjon barnehabilitering.

 

Bakgrunn: Det var et ønske om å prøve ut en modell for habiliteringsarbeidet, hvor vi skulle få erfaringer i hvordan vi kunne gi et bedre og mer helhetlig tilbud ved å organisere arbeidet på andre måter. Målgruppen for prosjektet var barn med cerebral parese (CP) og deres familier. Utvalget var 11 barn med CP som var i alderen 2-6 år ved prosjektstart januar 2001, deres familier og fagpersoner i kommunene.

 

Mål: Gi et kvalitativt bedre og mer helhetlig habiliteringstilbud til barn med CP ut fra deres utviklingsmuligheter.

 

Gjennomføring: Prosjektet har hatt en tverrfaglig tilnærming med fokus på brukermedvirkning, kompetanseheving, nettverksetablering og aktiviteter tilpasset barna. I prosjektperioden har vi gjennomført fire samlinger hvor barn, foreldre og fagpersoner har vært samlet til aktiviteter i Seksjon barnehabilitering. Samlingene har bestått av tilpassede lekeaktiviteter for barna, parallelt med temaveiledninger/kurs og samtalegrupper for foreldre og fagpersoner.

 

Resultater: Prosjektet har blitt evaluert av deltakerne etter hver periode med samlinger, og vi hadde en evaluering ved prosjektets slutt. Foreldrene og fagpersonene har gjennom evalueringene gitt svært positive tilbakemeldinger på prosjektet. De har uttrykt stor grad av tilfredshet med modellen for prosjektet med parallelle aktiviteter for barna og program for de voksne. Foreldrene trekker spesielt frem det positive ved å treffe andre foreldre som er i samme situasjon som dem selv. Foreldrene sier også at deltakelse i prosjektet har gjort det lettere for dem å møte utfordringene i hverdagen. Flere av tilbakemeldingene går på at vi har gitt et bedre og mer helhetlig tilbud, vi har vært løsningsfokuserte, sett muligheter fremfor begrensninger. Fagpersonene fra kommunene trekker frem at de gjennom deltakelse i prosjektet har fått en kompetanseheving som de ikke har fått i kommunene. Det har vært svært nyttig å treffe andre fagpersoner og andre barn med CP.

 

Prosjektgruppen har bestått av Guro Tendal, cand.polit./spesialpedagog, prosjektleder Anne Karin Hagen, sykepleier, Lise Klein, fysioterapeut og Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut.

Prosjektleder/forsker

Guro Tendal

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Nye veier i barnehabilitering
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Habiliteringstjenesten i Østfold, Seksjon Barnehabilitering
Beløp Bevilget
2001: kr 75 000, 2002: kr 110 000, 2003: kr 160 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet