Tilrettelagte arbeidsplasser

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet er gjennomført ved Allmennpraktisk kurs for multifunksjonshemmede ved Skogmo videregående skole i Skien

Prosjektet er gjennomført ved Allmennpraktisk kurs for multifunksjonshemmede ved Skogmo videregående skole i Skien.

 

Vi skal gi elevene opplæring ut fra den enkeltes forutsetninger der et av målene er å gi nødvendige kunnskaper for å kunne ta del i et arbeidsliv

 

Våre elever krever stor grad av individuell tilrettelegging for å mestre ulike arbeidsoppgaver, både i en undervisningssituasjon og med tanke på deltagelse i et framtidig arbeidsliv.

 

Etter tildeling av Extra-midler fra Helse og Rehabilitering kunne vi gå inn i et mer forpliktende samarbeid med firma MULTITEK for å utvikle en teknisk løsning i form av en datastyrt robot.

 

Fra høsten 2001 til våren 2003, drev vi BRYRO ungdomsbedrift. Her har det blitt produsert glassfat der deler av arbeidsprosessen foregår ved hjelp av roboten.

 

Gjennom presentasjon og videreutvikling av vår tilrettelagte arbeidsplass og fortsatt produksjon av glassfat og etter hvert andre produkter, skal vi fortsette å synliggjøre at det er mulig for flere å delta.

 

Men deltagelse for vår målgruppe i et arbeidsliv krever at kommunale og statlige instanser tar det ansvar de har for å skape tilrettelagte arbeidsplasser gjennom å bruke de støtteordninger som finnes.

Prosjektleder/forsker

Vemund Lindgren

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Tilrettelagte arbeidsplasser
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
MF-gruppa, Skogmo Videregående skole
Beløp Bevilget
2003: kr 600 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet