Voksne med CP – aldring/senfølger

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Senere års erfaring blant voksne personer med CP viser varig fysisk forverring, tidlig tap av sentrale funksjoner som gange, f

Senere års erfaring blant voksne personer med CP viser varig fysisk forverring, tidlig tap av sentrale funksjoner som gange, forflytning, finmotorisk kontroll og selvstendig ADL-ferdigheter. Videre tiltagende smerter i ledd og muskler, økt stivhet og spasmer, tap av  tidligere styrke og utholdenhet og ytterligere munnmotorisk redusert taleevne. Forverring kan oppstå allerede i 25-30 års alder. Disse forhold er lite kjent i helsetjenesten på ulike nivå. Hjelp og lindrende tiltakt behandling er derfor vanskelig å få.

 

Det er et stort behov for kunnskapsutvikling på området for å kunne yte nødvendige tiltak og forebygge tidlig tap av funksjon.

 

Formålet med prosjektet har vært å samle inn og kartlegge erfaringsmateriale fra denne gruppen. Koordinering og systematisering av dette arbeidet vil være utgangspunktet for CP-
foreningens initiativ overfor offentlige instanser med det formål å sikre gruppen bedre tilbud, forebygge senfølgene, dempe langtidsvirkningene og dermed sikre økt livskvalitet og bedre

levekår for voksne med CP.

 

Det er samsvar mellom erfaringene av manglende tilbud fra Voksenhabiliteringstjenesten og faktisk tilbud. Voksenhabiliteringstjenesten erkjenner at de ikke vil være i stand til å gi et godt tilbud til voksne med CP. CP-foreningen vil:

 

Arbeide for å opprette kompetansesenter for Cerebral Parese, prøve ut behandlingsreiser for mennesker med CP for å dokumentere effekten av bla. fysikalsk behandling i varmt klima
med sikte på å opprette et permanent tilbud. CP-foreningen vil også arbeide sosialpolitisk og har innledet et samarbeid med Voksenhabiliteringstjenesten for å etablere et godt tilbud i til
voksne med CP i Voksenhabiliteringstjenesten. På bakgrunn av materialet vil CP-foreningen søke om midler til et prosjekt med formål å utarbeide en plan for et godt tilbud i til voksne med CP i regi av Voksenhabiliteringstjenestene, basert på resultatene fra studien.

Prosjektleder/forsker

Are Albrigtsen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Voksne med CP – aldring/senfølger
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
1999: kr 250 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet