Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet kom litt senere i gang, da vi måtte vente på tjenester fra eksterne aktører. Etter at dette var på plass har ting gått etter planen.

Opprettelse av egen facebookside ble gjort og den har ved rapportslutt nesten 1000 faste følgere og enkelte av videoene har over 3000 visninger.

Prosjektet har ført til en ny tankegang og nye arbeidsmetoder hos søkerorganisasjon, som kommer til å videreføres og videreutvikles, da vi ser at dette gagner flere brukere enn de som er innlagt hos oss.

Prosjektet har også gitt oss mulighet til å investere i digitalt utstyr, noe som gir oss mulighet til å fortsette tilbudet etter prosjektslutt. Vi kunne ønsket oss enda mer tilbakemeldinger og engasjement fra brukerne, men regner med at dette kommer over tid da det tar tid å innarbeide nye tjenester.


Søknadssammendrag

Dette er et prosjekt som går ut på å øke kunnskap og kompetanse om private aktivitetshjelpemidler.

Å kunne delta i ulike aktiviteter har stor betydning for generell helse, funksjon og livskvalitet. For at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal kunne delta på lik linje med andre kreves ofte individuelt tilpasset spesialutstyr. Utstyret er ofte avansert og trenger både tilpasning, opplæring i bruk, samt justering og vedlikehold underveis for å fungere optimalt.

Gjennom sosiale media vil fagpersoner ved Beitostølen Helsesportsenter formidle videoer og materiell med informasjon om klargjøring, bruk og vedlikehold av utstyret, samt tips til utførelse av selve aktiviteten.

I tillegg til dette opprettes en kontaktfunksjon hvor man kan få svar på spørsmål eller komme med ønsker til digitalt materiell. Den digitale portalen vil fungere som et ekstra tiltak i perioden fremover, hvor det grunnet koronaviruset er begrenset kontakt og oppfølging fra fagpersoner.

Målet med prosjektet er å forhindre at privat utstyr står ubrukt grunnet usikkerhet eller manglende kompetanse.

Prosjektet initieres i mai 2020 og vil i første omgang vare frem til 1. oktober 2020. Alt produsert materiell vil bli liggende tilgjengelig på nettet.

Prosjektleder

Henrik Jansson

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital tjeneste for aktivitetshjelpemidler
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020