Betydningen av ganganalyse cp

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Betydningen av tredimensjonal ganganalyse ved evaluering av gangfunksjon hos barn med cerebral parese og behov for ortopedisk kirurgi

Betydningen av tredimensjonal ganganalyse ved evaluering av gangfunksjon hos barn med cerebral parese og behov for ortopedisk kirurgi.

 

Bakgrunn: Cerebral parese er den vanligste årsaken til alvorlige gangvansker hos barn. Gange er en kompleks funksjon og kliniske undersøkelser har begrenset verdi når en skal velge den beste behandlingsstrategien. Landets første ganglaboratorium ble opprettet ved Barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet i 2002. Laboratoriet benytter tredimensjonal analyse, som er en systematisk måling av gangmønsteret i tre plan. I dette prosjektet ønsket vi å finne ut om introduksjon av ganganalyse endret valg av behandling og om resultatene var tilfredsstillende.

 

Målsetting: Hovedmålsettingen var å bedre barnas gangfunksjon samt styrke kompetansen i forhold til fremtidige behandlingsmetoder.

 

Materiale og metode: 93 barn deltok i studien og det ble utført tredimensjonal ganganalyse før og etter tiltak. Gjennomsnittsalder var 10 (4-19) år. Barna var henvist fra hele landet og kom fra 16 forskjellige fylker.

 

Resultater: Studien viste at norske ortopeder endret behandlingsstrategi når det ble utført tredimensjonal ganganalyse før operasjonen. 70% av barna fikk endret behandlingstilbud, type inngrep ble forandret i 51% og antall inngrep ble redusert med 13%. Ganganalyse ett år etter operasjon viste gode resultater når ortopeden fulgte anbefalingene fra analysen.

 

Spissfot (tågange) fører ofte til feilstillinger i andre ledd. Disse feilstillingene opereres vanligvis samtidig med spissfoten. Evaluering av barn som kun hadde fått utført korreksjon av spissfot viste også betydelig bedring i andre feilstillinger. Ganganalyse før operasjon kan derfor bidra til at flere barn med spissfot unngår tilleggskirurgi.

 

Rotasjonsfeilstillinger (fot, legg, hofte og bekken) krever vanligvis kirurgisk korreksjon av skjelettet. I studien var det flere barn med rotasjonsfeilstillinger som kun fikk utført korreksjon av muskler og sener. Hos disse barna var det også betydelig bedring i flere ledd i rotasjonsplanet. Ganganalyse er derfor et viktig diagnostisk verktøy for å avklare når det er behov for benkirurgi og når det er tilstrekkelig med bløtdelskirurgi.

 

Spissfot korrigeres operativt. Halvparten av opererte føtter har imidlertid fortsatt droppfot i svingfasen. Dette forårsaker bl.a. gangvansker i ulendt terreng. Studien viste at preoperative analyseparametere kan predikere den postoperative prognosen i forhold til droppfot. På denne bakgrunn kan barnets postoperative treningsprogram tidlig individuelt tilpasses.

 

Nytteverdien av ganganalyse er størst hos barn med komplekse gangmønstre, som spastisk diplegi.

 

Videre planer: Alle barna ble kontrollert med ganganalyse ett år etter operasjon. For å vurdere varigheten av inngrepene planlegges det en studie som undersøker barna med ny analyse fem år etter operasjon.

 

Doktorgradsavhandling:

Lofterød B (2009) Children with cerebral palsy: The role of three-dimensional gait analysis in evaluation of gait and indications for orthopaedic surgery. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8072-794-7 No. 815.

 

Artikler:

Lofterød B, Terjesen T, Skaaret I, Huse AB & Jahnsen R (2007) ”Preoperative gait analysis has a substantial effect on orthopedic decision making in children with cerebral palsy. Comparison between clinical evaluation and gait analysis in 60 patients.” Acta Orthop, årg. 78, nr. 1, s. 74-80.

 

Lofterød B & Terjesen T (2008) “Results of treatment when the orthopaedic surgeons follow gait-analysis recommendations in children with CP.” Dev Med Child Neurol, årg. 50, nr. 7, s. 503-509.

 

Lofterød B & Terjesen T (2008) “Local and distant effects of isolated calf muscle lengthening in children with cerebral palsy and equinus gait.” J Child Orthop, nr. 2, s. 55-61.

 

Lofterød B & Terjesen T “The effects of soft tissue surgery in the sagittal plane on lower limb rotation in 34 children with spastic diplegia.” Acta Orthop, under trykking 2009.

 

Lofterød B, Fosdahl MA & Terjesen T (2009) ”Can persistent dropfoot after calf muscle lengthening be predicted preoperatively?” J Foot Ankle Surg, årg. 48, nr. 6, s. 631-636.

Prosjektleder/forsker

Bjørn Lofterød

Hovedveileder

Terje Terjesen

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Betydningen av ganganalyse cp
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Rikshospitalet, Barneklinikken, Barnenevrologisk seksjon
Beløp Bevilget
2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet