Tolv personer – én diagnose – tolv historier

Og fordi alle historiene fortjener å bli fortalt blir de stilt ut på Rådhusplassen i Oslo.

I samarbeid med

De tolv deltakerne er portrettert med både bilder og tekst på store plakater. Hensikten med utstillingen er blant annet økt forståelse for at en diagnose rammer ulikt og at man først og fremst er unik som menneske, uavhengig av diagnosen. Øverst fra venstre: Kristine Vierli, Helge Kvamme Solvik, Kari Samdal og Julie Sandberg
Midten fra venstre: Victoria Lagerqvist Pederssen, Even Brurås, Anne Karin Johansen og Inga Akslen
Nede fra venstre: Jon Eirik Hangård, Marianne Wamnes, Tor Anders Rasmussen og Jan Flemming Raae Foto: Charlotte Åsland Larsen/CP-foreningen

– Vi hadde lyst til å gi medlemmene våre en mulighet til å si hva som var viktig for dem, og vi ville at stemmene deres skulle nå ut til mange. Vi visste at det var mange historier som fortjente å bli fortalt, og vi spurte dem spørsmålet «Hva skulle du ønske at folk visste om CP?», forteller prosjektleder Anita Hanken.

Vanskelig å velge deltakere

Og ut fra dette spørsmålet ble innholdet i utstillingen «Tolv historier om CP» formet. Og at det er mange som ønsker å dele ble raskt klart for prosjektteamet. Nesten 40 søknader kom inn, og ut fra disse skulle de tolv deltakerne velges ut.

– Det var så vanskelig at vi måtte få hjelp av en jury som leste søknadene i anonymisert form. Det som var viktig for oss under utvelgelsen, var at vi ville ha deltakere fra hele landet. Og vi ville presentere tolv deltakere som var ulike i alder, kjønn, og grad av CP, forteller Hanken.

Hensikten med utstillingen er å vise at mennesker med CP er like forskjellige, og lever like forskjellige liv, som alle andre. Gjennom de tolv historiene ville CP-foreningen bidra til å spre kunnskap om diagnosen, og samtidig bryte ned noen fordommer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sterke møter

Prosjektleder Anita Hanken har stått for teksten i historiene. Med seg på laget har hun hatt Charlotte Åsland Larsen som har tatt bildene. Sammen har de to reist rundt i landet for å møte deltakerne.

– Charlotte og jeg hadde tolv veldig sterke møter med deltakerne i prosjektet. Vi har lært utrolig mye, og vi har selv måtte ta inn over oss hvilke fordommer vi hadde, som vi ikke visste at vi hadde, sier hun.

Snorklippere

De to prosjektledere Anita Hanken og Charlotte Åsland Larsen får hjelp av utstillingens yngste deltakere, Inga og Even til å klippe snor da utstillingen ble åpnet på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Responsen fra deltakerne har vært veldig god, og da utstillingen åpnet på Rådhusplassen i Oslo i starten av oktober var hele elleve spente deltakere på plass for å se sitt bilde og sin historie. Det ble en rørende seanse, der de to yngste deltakerne, Inga og Even, sto for snorklippingen.

– Etter å ha jobbet så intenst med prosjektet de siste månedene, var det veldig stort å se det endelige resultatet. Det var stas å observere at folk på gata stoppet opp for å se nærmere på utstillingen allerede før den var ferdig montert. Og det er rørende å se at disse tolv stemmene har fått en plass de fortjener. Vi er rett og slett veldig stolte av alle som delte sin historie med oss, sier Hanken.

Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buscmann (f.v.), fotograf Charlotte Åsland Larsen, prosjektleder Anita Hanken og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen på utstillingsåpning. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge er det politisk enighet om at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lik rett til deltakelse og aktivitet som den øvrige befolkningen. Likevel vet vi at virkelighetsbildet er mer sammensatt, og at mange opplever hindringer ved politisk deltakelse. Derfor ønsker vi å gi dem en arena hvor de kan uttrykke seg på sine premisser. Vi utfordrer medlemmene våre til å definere budskap som er relatert til deres CP-diagnose. Her skal de bli sett og hørt, med de positive ringvirkningene det vil gi, både for dem, og for mennesker i liknende livssituasjoner.

Målsetting

Prosjektet skal opplyse, påvirke fordommer, og vise at funksjonshemmede har en betydningsfull stemme i samfunnsdebatten. Prosjektet skal utløse engasjement og en form for politisk oppmerksomhet. Utstillingen skal bli sett, og historiene skal bli godt lest. Bred medieomtale er en klar målsetting.

Målgruppe

Politikere, ansatte i kommuneadministrasjon som forvalter og fatter vedtak som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsepersonell og pedagoger.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for koordinering, planlegging og gjennomføring av prosjektet, og arbeide fra CP-foreningens kontor i Oslo. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal sammen rekruttere deltakere til prosjektet. Deltakerne som søker om å være med i prosjektet skal definere korte, viktige budskap som de ønsker å formidle. En jury, bestående av to ansatte i CP-foreningen og to av foreningens medlemmer som har CP, vil sette sammen tolv deltakere som kan belyse ulike aspekter ved CP-diagnosen. Prosjektleder og fotograf reiser rundt i Norge og foretar intervju og fotografering av deltakerne. Grundige samtaler og vurderinger av etiske hensyn vil skje både i forkant, underveis og i etterkant av dette. Foto og tekst skal godkjennes av deltakerne før åpning av fotoutstillingen på Rådhusplassen i Oslo. Historiene blir publisert i et bilag til medlemsbladet, på CP-foreningens nettsider, samt i sosiale medier. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal gjøre innsalg til nasjonale og lokale medier. Prosjektleder vil være ansvarlig for evaluering og rapportering. Til dette ligger også bestilling og distribusjon av fotokalenderen, som vil bestå av bilder fra utstillingen.

Fremdriftsplan

Januar: Planlegging, koordinering og rekruttering av deltakere. Mars: Samtaler og avklaring av etiske hensyn. Detaljplanlegging. Mai: Gjennomføring av intervju og foto. Avklare om deltakerne er fornøyde og etiske hensyn. Juni: Korrektur og kvalitetssikring. Innsending av materiell. September: Innsalg til media og åpning av utstillingen. November: Distribusjon av bilag og utsendelse av kalender. Samtaler, evaluering og rapportskriving.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge er det politisk enighet om at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lik rett til deltakelse og aktivitet som den øvrige befolkningen. Likevel vet vi at virkelighetsbildet er mer sammensatt, og at mange opplever hindringer ved politisk deltakelse. Derfor ønsker vi å gi dem en arena hvor de kan uttrykke seg på sine premisser. Vi utfordrer medlemmene våre til å definere budskap som er relatert til deres CP-diagnose. Her skal de bli sett og hørt, med de positive ringvirkningene det vil gi, både for dem, og for mennesker i liknende livssituasjoner.

Målsetting

Prosjektet skal opplyse, påvirke fordommer, og vise at funksjonshemmede har en betydningsfull stemme i samfunnsdebatten. Prosjektet skal utløse engasjement og en form for politisk oppmerksomhet. Utstillingen skal bli sett, og historiene skal bli godt lest. Bred medieomtale er en klar målsetting.

Målgruppe

Politikere, ansatte i kommuneadministrasjon som forvalter og fatter vedtak som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsepersonell og pedagoger.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for koordinering, planlegging og gjennomføring av prosjektet, og arbeide fra CP-foreningens kontor i Oslo. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal sammen rekruttere deltakere til prosjektet. Deltakerne som søker om å være med i prosjektet skal definere korte, viktige budskap som de ønsker å formidle. En jury, bestående av to ansatte i CP-foreningen og to av foreningens medlemmer som har CP, vil sette sammen tolv deltakere som kan belyse ulike aspekter ved CP-diagnosen. Prosjektleder og fotograf reiser rundt i Norge og foretar intervju og fotografering av deltakerne. Grundige samtaler og vurderinger av etiske hensyn vil skje både i forkant, underveis og i etterkant av dette. Foto og tekst skal godkjennes av deltakerne før åpning av fotoutstillingen på Rådhusplassen i Oslo. Historiene blir publisert i et bilag til medlemsbladet, på CP-foreningens nettsider, samt i sosiale medier. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal gjøre innsalg til nasjonale og lokale medier. Prosjektleder vil være ansvarlig for evaluering og rapportering. Til dette ligger også bestilling og distribusjon av fotokalenderen, som vil bestå av bilder fra utstillingen.

Fremdriftsplan

Januar: Planlegging, koordinering og rekruttering av deltakere. Mars: Samtaler og avklaring av etiske hensyn. Detaljplanlegging. Mai: Gjennomføring av intervju og foto. Avklare om deltakerne er fornøyde og etiske hensyn. Juni: Korrektur og kvalitetssikring. Innsending av materiell. September: Innsalg til media og åpning av utstillingen. November: Distribusjon av bilag og utsendelse av kalender. Samtaler, evaluering og rapportskriving.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Tolv historier om CP, PDF.pdf

Prosjektleder/forsker

Anita Hanken

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Tolv historier om CP
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2020: kr 645 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet