Vinnvinn – arbeidsforbr. program

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Stadig færre personer med funksjonshemninger kommer ut i ordinært arbeid, eller får reelle muligheter til å kvalifis

Bakgrunn: Stadig færre personer med funksjonshemninger kommer ut i ordinært arbeid, eller får reelle muligheter til å kvalifisere seg for arbeidslivet gjennom relevant avklaring.

 

Det ettårige prosjektet ”Vinnvinn” hadde som overordnet hovedtema å ”utvikle metodikk for å øke andelen med cp i arbeidslivet”.

 

Mål/Metode: Prosjektets operative mål var, med en deltagergruppe på ni personer i Vestfold, å gjennomføre tiltak for ressurskartlegging som gjorde deltagerne i stand til å nyttiggjøre seg arbeidsmarkeds-, kompetansehevende- og/eller andre arbeidskvalifiserende tilbud, eller ta ordinært arbeid.

 

Som grunnlag for metode ble det valgt en tilnærming til deltagergruppen basert på mental og sosial trening, affektiv bevisstgjøring og løsningsfokusert tenkning med individuell oppfølging i gjennomføringen. Dette skiller seg markert ut fra en tradisjonell tenkning knyttet til avklaring av fysiske ressurser.

 

Resultater: Hva gjelder oppnådde resultater i deltagergruppen, har samtlige deltagere fått relevante tilbud i prosjektperioden. Seks av ni personer er i dag i jobb/aktive tiltak. To, som begge var betydelig over aldersgrensen i prosjektet, har fått avklart sin arbeidsevne til ikke å være aktuell for arbeidslivet. En trakk seg gradvis ut av prosjektet pga. graviditet.

 

Graden av anvendelse og overføringsverdi, som vi anser som betydelige, er primært knyttet til de metodiske erfaringene som er gjort.

Prosjektleder/forsker

Kjetil Ramberg

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Vinnvinn – arbeidsforbr. program
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Motiva vekst
Beløp Bevilget
2004: kr 650 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet