Unge med CP – livskvalitet og deltakelse

I samarbeid med

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Ramstad K (2012) «Recurrent musculoskeletal pain in paediatric cerebral palsy: Relations to mental health, health-related quality of life and participation», Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-379-5 Nr. 1388

Artikler:
Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH & Diseth TH (2011) «Characteristics of recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old.», Developmental Medicine & Child Neurology, årg. 53, nr. 11, s.1013-1018.
DOI: 10.1111/j.1469-8749.2011.04070.x

Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH & Diseth TH (2012) «Mental health, health related quality of life and recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8–18 years old.», årg 34, nr. 19, s. 1589-1595.
doi:10.3109/09638288.2012.656794

Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH & Diseth TH (2012) «Parent-reported participation in children with cerebral palsy: the contribution of recurrent musculoskeletal pain and child mental health problems.», Developmental medicine & Child neurology, årg. 54, nr. 9, s. 829-835.
DOI: 10.1111/j.1469-8749.2012.04341.x

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Ramstad K (2012) «Recurrent musculoskeletal pain in paediatric cerebral palsy: Relations to mental health, health-related quality of life and participation», Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-379-5 Nr. 1388

Artikler:
Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH & Diseth TH (2011) «Characteristics of recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8-18 years old.», Developmental Medicine & Child Neurology, årg. 53, nr. 11, s.1013-1018.
DOI: 10.1111/j.1469-8749.2011.04070.x

Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH & Diseth TH (2012) «Mental health, health related quality of life and recurrent musculoskeletal pain in children with cerebral palsy 8–18 years old.», årg 34, nr. 19, s. 1589-1595.
doi:10.3109/09638288.2012.656794

Ramstad K, Jahnsen R, Skjeldal OH & Diseth TH (2012) «Parent-reported participation in children with cerebral palsy: the contribution of recurrent musculoskeletal pain and child mental health problems.», Developmental medicine & Child neurology, årg. 54, nr. 9, s. 829-835.
DOI: 10.1111/j.1469-8749.2012.04341.x

Prosjektleder/forsker

Kjersti Ramstad

Hovedveileder

Trond H. Diseth

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Unge med CP – livskvalitet og deltakelse
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kvinne- og barneklinikken, Barneavdeling for nevrofag
Beløp Bevilget
2009: kr 595 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.02.2009
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet