Enda bedre med Beste

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Besteforeldre til barn med CP synes det er vanskelig å dele sin opplevelse av situasjonen med egne voksne barn, fordi de føler de bidrar til økt belastning. CP-foreningens rådgivingstelefon får ofte henvendelser fra besteforeldre som søker mer kunnskap og etterlyser kontakt med andre i samme situasjon. Etter vår oppfatning er det på tide å etablere fellesarenaer også for besteforeldrene.Mange av dagens besteforeldre er friske og ønsker å være delaktige støttespillere i familiens hverdag.Det finnes lite kunnskap om hvordan målgruppen opplever situasjonen, og hjelpeapparatet har få tilbud.

Målsetting for prosjektet

Å arrangere en helgesamling for besteforeldre til barnebarn med CP der vi gir kunnskap om barnas motoriske, kognitive og sosiale utfordringer. Arrangere erfaringsutveksling. Å lage nettverk for besteforeldre til barn med CP. Kunnskap gjør besteforeldrene til en større ressurs for barnebarna.

Målgruppe

Besteforeldre (og stebesteforeldre) til barn med cerebral parese, både par og enslige.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Besteforeldre til barn med CP inviteres til helgesamling, med likesinnede, brukere og fagpersoner. Antall medlemmer i CP-foreningen som selv har CP og er i alderen 0-18 år, utgjør for tiden 860 individer på landsbasis. De påmeldte inviteres først til å delta i en spørreundersøkelse der vi kartlegger forventninger og behov. Helgesamlingen vil omfatte aktiviteter som stimulerer til fellesskap og seminarer. Vil vil bruke både medlemmer, likemenn og fagpersoner som innledere. Temaer: «Besteforeldre forteller», «Å få et barnebarn med funksjonsnedsettelse», «Senk skuldrene, det går faktisk bra». Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser: «Hva trenger vi fra dere, som er våre foreldre og våre barns besteforeldre?». Tenåringer med CP: «Hva trenger jeg fra dere?». Fagperson 1 om foreldre til barn med ekstra store funksjonshemminger, stressreaksjoner og -mestring. Fagperson 2 om CP-diagnosen. Fagperson 3 om de mest vanlig kognitive utfordringene ved CP og skolearbeid, relasjoner, sosial fungering. Erfaringsdeling i mindre grupper, med oppgaver som «Hvilke behov kan jeg som besteforelder bidra til å avhjelpe? Personlige ressurser, praktiske eller andre?» Søndag deles resultater fra gruppearbeidet. Samlingen oppsummeres.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: Ansette prosjektleder, 25 % i 6 mnd. Etablere prosjektgruppen Mars: Planlegge og invitere. Hyre fagpersoner. April: Utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelsen, forberede innhold på samlingen Juni: Arrangere samling med 30-40 deltakere. August: Evaluere med ny spørreundersøkelse September: Oppsummere erfaringer, publisere på nett, presentere i CP-bladet, rekruttere lokale likemenn

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting var å samle besteforeldre til barn med CP, gi dem økt kunnskap om CP-diagnosens ulike utfall, årsaker, behandling og oppfølging. Samlingen skulle også formidle hvordan besteforeldrene best kan opptre avlastende og støttende, både for egne barn og barnebarn med CP. Det var også et mål at besteforeldrene skulle møte andre i samme situasjon til erfaringsdeling og refleksjon, i grupper og i plenum. De skulle også få anledning til å spørre fagpersonene direkte. Målgruppen for samlingen var besteforeldre til barn med cerebral parese, fra hele Norge.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

De oppsatte effektmålene med prosjektet ble fullt ut oppnådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

32

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi inviterte alle medlemmer med barn i alderen 0-18 år, og oppfordret dem til å informere sine egne foreldre (barnets besteforeldre) og oppmuntre disse til å delta helgesamlingen “Enda bedre med Beste!”. Samlingen ga rom for 32 besteforeldre, og ble fulltegnet på to dager. Vi komponerte et program, med fagpersoner, ungdom med CP og bestefar til barn med CP, gruppearbeid og plenumssamling. Samlingen ble avviklet i juni.

Resultater og resultatvurdering

Samlingen ble meget raskt fulltegnet. Vi hadde ingen forfall, og deltakerne ga unisont uttrykk for stor begeistring og takknemlighet over å bli sett som en svært viktig ressurs i livet til såvel egne barn som barnebarn med CP. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger, og kaller prosjektet en stor suksess.

Oppsummering og videre planer

Samlingen ble svært vellykket, og CP-foreningen inviterer igjen til besteforeldresamling til juni i år, med et program omtrent som sist, men med mindre moderasjoner i hht målgruppens tilbakemeldinger.

Prosjektleder

Marit Helene Gullien

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Enda bedre med Beste
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2018: kr 185 000
Startdato
13.01.2018
Sluttdato
03.12.2018
Status
Avsluttet