Enda bedre med Beste

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Besteforeldre til barn med CP synes det er vanskelig å dele sin opplevelse av situasjonen med egne voksne barn, fordi de føler de bidrar til økt belastning. CP-foreningens rådgivingstelefon får ofte henvendelser fra besteforeldre som søker mer kunnskap og etterlyser kontakt med andre i samme situasjon. Etter vår oppfatning er det på tide å etablere fellesarenaer også for besteforeldrene.Mange av dagens besteforeldre er friske og ønsker å være delaktige støttespillere i familiens hverdag.Det finnes lite kunnskap om hvordan målgruppen opplever situasjonen, og hjelpeapparatet har få tilbud.

Målsetting

Å arrangere en helgesamling for besteforeldre til barnebarn med CP der vi gir kunnskap om barnas motoriske, kognitive og sosiale utfordringer. Arrangere erfaringsutveksling. Å lage nettverk for besteforeldre til barn med CP. Kunnskap gjør besteforeldrene til en større ressurs for barnebarna.

Målgruppe

Besteforeldre (og stebesteforeldre) til barn med cerebral parese, både par og enslige.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Besteforeldre til barn med CP inviteres til helgesamling, med likesinnede, brukere og fagpersoner. Antall medlemmer i CP-foreningen som selv har CP og er i alderen 0-18 år, utgjør for tiden 860 individer på landsbasis. De påmeldte inviteres først til å delta i en spørreundersøkelse der vi kartlegger forventninger og behov. Helgesamlingen vil omfatte aktiviteter som stimulerer til fellesskap og seminarer. Vil vil bruke både medlemmer, likemenn og fagpersoner som innledere. Temaer: «Besteforeldre forteller», «Å få et barnebarn med funksjonsnedsettelse», «Senk skuldrene, det går faktisk bra». Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser: «Hva trenger vi fra dere, som er våre foreldre og våre barns besteforeldre?». Tenåringer med CP: «Hva trenger jeg fra dere?». Fagperson 1 om foreldre til barn med ekstra store funksjonshemminger, stressreaksjoner og -mestring. Fagperson 2 om CP-diagnosen. Fagperson 3 om de mest vanlig kognitive utfordringene ved CP og skolearbeid, relasjoner, sosial fungering. Erfaringsdeling i mindre grupper, med oppgaver som «Hvilke behov kan jeg som besteforelder bidra til å avhjelpe? Personlige ressurser, praktiske eller andre?» Søndag deles resultater fra gruppearbeidet. Samlingen oppsummeres.

Fremdriftsplan

Januar: Ansette prosjektleder, 25 % i 6 mnd. Etablere prosjektgruppen Mars: Planlegge og invitere. Hyre fagpersoner. April: Utarbeide og gjennomføre spørreundersøkelsen, forberede innhold på samlingen Juni: Arrangere samling med 30-40 deltakere. August: Evaluere med ny spørreundersøkelse September: Oppsummere erfaringer, publisere på nett, presentere i CP-bladet, rekruttere lokale likemenn

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Enda bedre med Beste!.pdf

Prosjektleder/forsker

Marit Helene Gullien

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Enda bedre med Beste
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2018: kr 185 000
Startdato
15.01.2018
Sluttdato
05.12.2018
Status
Avsluttet