Storsamling

Søknadssammendrag

Mangel på tilbud og aktiviteter under pandemien har ført til kraftig økning i psykisk uhelse blant mange funksjonshemmede. Flere har følt seg isolerte, og har mistet kontakt med venner og nettverk. Ikke alle mestrer digitale møteplasser. Og nye foreldre har ikke fått muligheten til fysisk å møte andre familier med samme diagnose.

Målsetting og målgruppe
CP-foreningen ønsker å bringe mennesker sammen, og skape en god og trygg møteplass hvor nye vennskap kan etableres. Likestilling og rettigheter vil være et overordnet tema for samlingen. Det er viktig at familiene og enkeltpersonene får riktig hjelp, at de kan sine rettigheter, og at disse blir innfridd. I dette prosjektet vil vi sammen forsøke å finne veien ut av pandemien, og inn i en hverdag som fungerer.
Målgruppen er personer som selv har cerebral parese, samt deres foreldre, søsken, ektefelle, samboer og andre nærpersoner. Likepersoner, tillitsvalgte, fagpersoner og ansatte i CP-foreningen vil delta under arrangementet.

Metode
Storsamlingen vil samle rundt 100 deltakere en helg i september. Plenumsforedrag skal motivere til økt deltakelse på alle samfunnsområder. Lørdag deles deltakerne inn i ulike kurs som ledes av likepersoner og fagpersoner. Det er assistanse til de som trenger det, hotellet er tilrettelagt, og det er helt i orden å ha bevegelsesvansker, talevansker eller vansker med å orientere seg på et nytt sted.

Kursene vil bestå av faginnlegg, erfaringsdeling, rådgivning og diskusjon. Tema for kursene er tilpasset deltakernes livssituasjon og behov.

Lørdag kveld vil vi skape en hyggelig sosial ramme, med et fint dekket bort til middag, litt underholdning og aktiviteter.

Forventede resultater
Her blir det gode muligheter for å knytte nye vennskap og bekjentskaper. Deltakerne skal få kjenne at de er del av et fellesskap, og de skal også få faglig påfyll. Storsamlingen skal styrke uformelle sosiale nettverk som kan videreføres og utvikles i årene som kommer.

Prosjektleder

Anita Hanken

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Storsamling
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
Kr 720.000
Startdato
28.02.2022