Til foreldre – fra foreldre

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Foreldre til barn med Cerebral Parese, og andre funksjonshemninger, har omfattende kunnskaper og erfaringer om hvordan det er å være foreldre til et funksjonshemmet barn. Disse ressursene kan utnyttes både av foreldre og av fagfolkene som jobber med funksjonshemmede barn. Mange foreldre uttrykte et ønske om en nyttebok, samtidig som de ønsket å komme med bidrag til den.

 

Målsetting: Hensikten med boka er:

·        Å bidra til å gi funksjonshemmede barn et bedre liv

·        Å gi foreldre tilgang på nyttig informasjon, slik at de bruker minst mulig tid og frustrasjoner på å finne frem i en uoversiktlig ”jungel”

·        Foreldre skal få del i andre foreldres erfaringer

·        Å gi konkrete tips og ideer

·        Vise fagfolk at foreldre er en viktig ressurs som innehar mye kunnskap om det å ha et funksjonshemmet barn.

 

Gjennomføring:

Fase I: Da boken skulle være et hjelpemiddel for foreldre, måtte foreldre engasjeres mye i startfasen. De ble sendt ut brev til foreldre i CP-foreningen, med barn under 20 år. Og ulike foreldregrupper ble kontaktet

Fase II: På bakgrunn av innsamlet data og innspill fra foreldrene, ble det laget et forslag til innhold og kapitelinndeling – og skriveprosessen var i gang.

Fase III: Bokprosjektet ble presentert og gjort kjent i medlemsblader til ulike diagnose foreninger/ handikapforbundet og aviser. Den har blitt vist/solgt på ulike fagkongresser/messer. Alle medlemmer i CP-foreningen, som har barn under 18 år, har fått boken gratis tilsendt. Alle nye foreldre som melder seg inn får boken. Det er blitt laget en bestillingsbrosjyre CP-foreningen og jeg har fått gode tilbakemeldinger på bokprosjektet. Både fagfolk og foreldre har formidlet at ”endelig” kom det en bok som er nyttig og har vært etterspurt av mange.

 

Videre planer: Ønsket er å lage en elektronisk utgave av boken. Jeg ser også for meg mulighetene til å lage et undervisningsopplegg/foredrag om boken, og det å være foreldre til et funksjonshemmet barn.

Prosjektleder/forsker

Hilde Jeanett Løberg

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Til foreldre – fra foreldre
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2004: kr 512 000, 2005: kr 434 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet