Gi meg e’ pille!

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: ”Gi meg e` pille

Bakgrunn: ”Gi meg e` pille!” er teaterdelen av et større prosjekt som omfatter film og bok. For de to siste delene er det gjort forarbeid, men manglende finansiering har gjort at disse ikke er realisert. ”Gi meg e`pille!” handler om å være ung og funksjonshemmet. Det forteller om en 17-årings opplevelser på skolen spesielt, men også hvordan samfunnet for øvrig er tilrettelagt. Ikke minst er den sosiale isolasjon fremhevet, samtidig som det fortelles om de utfordringer familie og venner har. Stykket er skrevet av nå 18 år gamle Ida Viola Simensen, som selv har cerebral parese, og hennes far, Jens O Simensen. Musikken er komponert av Svein Gundersen.

 

Prosjektmål: Skape bedre forståelse hos offentlige myndigheter, skoleelever og lærere, medsamfunnet rundt for hvordan det er å være ung og sitte i rullestol med alle de hindringer dette innebærer. Hensikten er tredelt: 1. Informere, 2. Bearbeide holdninger, 3. Skape forståelse. Prosjektleder og produsenter mener at prosjektet nådde de mål som var satt.

 

Gjennomføring: ”Gi meg e` pille!” som teaterprosjekt ble i 2005 realisert i to faser: Først en forestilling i Fredrikstad som hadde ti utsolgte hus – begge byens lokalaviser ga forestillingen terningskast seks. Dernest en skoleforestilling som ble sett av nærmere 3.000 lærere og elever ved utvalgte ungdomsskoler i Østfold. Prosjektet fikk bred medieomtale lokalt, regionalt og nasjonalt. Utdrag av stykket ble også spilt på en nasjonal konferanse som CP-foreningen arrangerte. Oppmerksomheten om stykket førte til en rekke forespørsler fra flere steder av landet. Dessverre var det ikke mulig å imøtekomme disse henvendelsene på grunn av produksjonens omfang. Imidlertid er det mange foreninger og institusjoner som har fått og vist en dvd av forestillingen. Teaterdelen involverte i forprosjektet både unge funksjonshemmede, og profesjonelle teaterfolk. Antagelig var den miksen viktigste årsak til at stykket ble meget godt mottatt.

 

Videre planer: Responsen fra miljøer landet rundt viser en interesse for stykket og de problemstillinger som reises. Produsenten vil derfor våren 2006 tilby forestillingen til profesjonelle regionale teatre, kulturelle skolesekker i andre fylker – samt andre som har mulighet til å spille forestillingen. Det vil også bli arbeidet videre med å finansiere en landsomfattende turne.

Prosjektleder/forsker

Jens O. Simensen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Gi meg e’ pille!
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Org.ledd
Glommen Kultur og Østfold Teater
Beløp Bevilget
2005: kr 325 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet