“Inkluderte småtasser”

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gruppen «barn med cp» omfatter i Norge om lag 150 barn per årstrinn. Alle trenger omsorg fra voksne med kjennskap til diagnosen og barnas behov. Foreldre som nettopp har fått diagnosen, møteren krevende hverdag. Barnehagestarten er ofte omkring ettårsalder, og sammenfaller med at foreldrene får diagnosen. Foreldre trenger informasjon om funksjonsnivå, kognisjon, håndmotorikk, språkutvikling, læringsevne mm. CP-foreningen vil informasjonspakke om barn med CP for foreldre og barnehageansatte. At de får samme informasjon samtidig, vil styrke og stimulere dialogen mellom hjem og barnehage.

Målsetting

Å styrke dialog mellom hjem og barnehage – gi foreldre og pedagoger en felle plattform for dialog og felles forståelse av hvilke behov som preger barn med cerebral parese. Barnehagepakken blir et verktøy som stimulerer til god dialog mellom hjem og barnehage og styrker foreldrene i dialogen.

Målgruppe

Målgrupper er foreldre til barn med cerebral parese og ansatte i barnehage som jobber med barn som har cerebral parese.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet omfatter oversettelse, redigering og tilpasning av «Pre-school Factpack» fra Cerebral Palsy Alliance i Australia. Vi vil supplere med artikler om norske forhold, skrevet av anerkjente norske fagpersoner. CP-foreningen har et omfattende nettverk av internasjonalt anerkjente fagfolk innenfor nevropsykologi, ergoterapi, fysioterapi, spesialpedagogikk, ortopedi, nevrologi og logopedi. Flere av fagpersonene har spesiell kompetanse på små barn med CP og har sagt seg villig til å bidra med innhold.

Fremdriftsplan

Prosjektgruppe aug/sept Oversettelse, tilpasning, fagartikler o.a. okt/des Redaksjon Jan/feb 2019 Kvalitetssikring og korrektur godkjenning: Mars Produksjon, utsendelse, markedsføring, nettpublisering: April/juni

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Inkluderte småtasser – sluttrapport.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
“Inkluderte småtasser”
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2018: kr 250 000
Startdato
06.08.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring