Ressurspersoner i helseregion 4

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tittelen R4 viser til fire aktører i kreftomsorgen: kreftpasienter og deres nærmeste, kommunehelsetjenesten, sykehusene og Den

Tittelen R4 viser til fire aktører i kreftomsorgen: kreftpasienter og deres nærmeste, kommunehelsetjenesten, sykehusene og Den Norske Kreftforening region Midt-Norge. Prosjektet tok sikte på å skape et system for at nødvendig kunnskap skulle komme kreftpasienter og deres nærmeste tilgode uansett hvor de bor. Samhandling skjer mellom personer og ikke mellom etater: denne grunnidéen har preget utviklingen av prosjektet. Nettverket består av ressurspersoner i kreftomsorg (RPK), som i denne modellen er definert som: ”en sykepleier eller lege som er interessert i å videreutvikle sin faglig kunnskap og samhandlingskompetanse i et begrenset fagfelt, og som ønsker å formidle denne lærdom videre til sine samarbeidspartnere”.

 

Det er ikke nok å snakke om samhandling – samhandling må gjøres. Samhandling kan læres. Tiltakene i R4-modellen har vært en arena for konkret samhandling: kurs over fem dager i løpet av ett år, systematisk gruppeveiledning over 30 timer, fylkesvise samarbeidsseminar annenhvert år, samt informasjonsperm og R4-nyheter. Gjennom kurset ble det etablert et nettverk av deltakere fra 85 av regionens 88 kommuner og alle åtte sykehus i regionen. I alt 333 sykepleiere og 82 leger har deltatt. R4-modellen er den eneste samhandlingsmodellen i Norge som organiserer et faglig nettverk i en hel helseregion.

 

Kursets pedagogiske medode, problem-basert-læring (PBL), har vært engasjerende, har synliggjort individuell kunnskapsmangel og har bidratt til at både leger og sykepleiere kunne ha like stor utbytte av kurset. Kurset har vært gjennomført gruppevis i fylkene. I prosjektperioden fikk 55 sykepleiere veiledningstilbud, og deltakelse ved samarbeidsseminarene har vært fra 160 – 200.

 

Tiltakene er evaluert med spørreskjemaer og fokusgruppeintervjuer. Evaluering bekreftet at denne måten å organisere et nettverk på har vært meget positiv: ”morsom måte å lære på; lært en ny måte å møte pasientutfordringer på; lettere å ta kontakt, når en kjenner hverandre”, er vanlige utsagn. Utfordringen fremover blir å videreutvikle de ulike tiltakene, bevare det etablerte nettverk, samt rekruttere flere leger, særlig sykehusleger. Videre må lederne oppleve sine ressurspersoner i kreftomsorg som en viktig kompetanse og ikke som en utgift. R4-modellen vil bli samordnet med tiltak i den regionale kreftplanen.

Prosjektleder/forsker

Harald Kamps

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Ressurspersoner i helseregion 4
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1998: kr 893 800, 1999: kr 500 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.03.2000
Status
Avsluttet