Digital mestrings- og rehabiliteringspakke

Søknadssammendrag

I dette prosjektet er målet å utvikle og implementere digitale mestrings- og rehabiliteringstilbud for kreftrammede i Midt-Norge. Tilbudene skal møte gjeldende utfordringer knyttet til smittevern, men også nå ut til nye potensielle brukere. Vardesenteret og Pusterommet (VS/PR) er et samlokalisert lavterskeltilbud for kreftrammede og pårørende. Ved langvarige smitteverntiltak vil mange kreftrammede ikke få tilgang til det lavterskeltilbudet de har behov for med tanke på å mestre egen sykdom, ivareta fysisk funksjon, forebygge seneffekter og tilbakefall av sykdom.

Målgruppen for prosjektet er kreftpasienter som ønsker å benytte tilbudet ved VS/PR, men som på grunn av strenge smitteverntiltak eller andre årsaker ikke kan eller vil besøke senteret. Gjennom prosjektet DigiRehab vil vi digitalisere deler av tilbudet ved VS/PR ved å ta utgangspunkt i Kreftforeningens rehabiliteringsrapport som viser til hvilke tilbud pasienter og pårørende selv etterspør, samt tilbud vi erfaringsvis vet har stor nytteverdi for brukerne.

I prosjektet vil vi utforme en nettside med enkel oversikt over alle tilgjengelige tilbud, samt god og kvalitetssikret informasjon. Vi vil digitalisere utvalgte tilbud og lage informasjonsfilmer om senterets fysiske og digitale tilbud, samt lansere et digitalt bookingssystem. I starten av prosjektperioden vil vi utvikle de digitale tilbudene, samt rekruttere pasienter.

Tiltak skal være tilgjengelige fra januar 2021, samtidig med fortsatt rekrutteringsarbeid og videreutvikling av tilbudene. Brukerne vil også få individuell oppfølging ved behov, også dette digitalt. På denne måten vil vi kunne fortsette å gi pasientene et tverrfaglig rehabiliteringstilbud gjennom støtte, veiledning og konkrete verktøy for at de skal mestre sykdommen best mulig. Mestring av hverdagen er viktig for kreftpasienter, og digitale løsninger bidrar til å øke tilgjengeligheten.

Prosjektleder

Louise Wullum

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digital mestrings- og rehabiliteringspakke
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 660.000
Startdato
24.08.2020