Kunstglede gir livsglede

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Kunst engasjerer, begeistrer eller provoserer og kan være nøkkel til å åpne for egne ressurser og dermed utløse vita

Bakgrunn: Kunst engasjerer, begeistrer eller provoserer og kan være nøkkel til å åpne for egne ressurser og dermed utløse vitalitet og kampvilje. Flere forsøksprogram innen kultur og helse har vist at slike tilbud har en helsefremmende og rehabiliterende effekt. Prosjektleder har tidligere arbeidet 13 år i Bergens Kunstforening og har god kontakt med det lokale kunstmiljøet.

 

Økonomiske midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjorde det mulig å gjennomføre et kunstprosjekt for alvorlig syke personer i en rehabiliteringsfase. Prosjektet var et samarbeid mellom Den Norske Kreftforening, Sunniva Hospice dagsenter, freelance kunstformidler Gunhild T. Mæland og det lokale kunstmiljøet.

 

Målsetting:

Hovedmål: At en gjennom kulturformidling og egenaktivitet øker livskvaliteten til alvorlig syke mennesker.

 

Delmål:

1.      At deltakerne får bryte isolasjon og passivitet.

2.      At deltakerne får treffe andre  mennesker i samme livssituasjon.

3.      At deltakerne får opplevelser som stimulerer til refleksjon og får et pusterom fra dagliglivets problemer.

4.      At deltakerne i møte med kunstnere og egen skapende virksomhet får økt innsikt i kunstens vesen.

5.      At deltakerne får opplevelser og erfaringer som kan være et felles samtalepunkt med sine nærmeste.

 

Deltakere og metode: 48 personer har deltatt i til sammen fire kurs. Det er blitt undervist i tegning, akvarell- og akrylmaling. Hvert kurs har vart sju eller åtte uker med to timers undervisning hver gang, kaffepause inkludert.

 

Evaluering: Prosjektet ble både muntlig og skriftlig evaluert. Av de 48 deltakerne svarte 37 på spørreskjemaet. Resultatene fra prosjektperioden viser at deltakerne gjennomgående evaluerer dette tilbudet svært høyt både rent praktisk, innholdsmessig og i forhold til betydningen kurset har for dem i den livssituasjonen de er i. Av deltakerne evaluerer 97% kurset som helhet som svært eller meget bra.

 

Konklusjon: Prosjektet er gjennomført etter planen. Delmålene og dermed hovedmålene er oppfylt. Prosjektet har vist at kunstglede gir livsglede. Kursdeltakelsen har medvirket til å bryte isolasjon, bidratt til økt mestringsevne og gitt deltakerne ny innsikt i kunst.

Prosjektleder/forsker

Gunnhild T. Mæland

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Kunstglede gir livsglede
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2002: kr 107 000
Startdato
01.02.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet