Evaluering av helsereiser

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ungdomsgruppen (UG) i Den Norske Kreftforening har som formål og å bedre kårene for unge kreftpasienter, samt ivareta de økono

Ungdomsgruppen (UG) i Den Norske Kreftforening har som formål og å bedre kårene for unge kreftpasienter, samt ivareta de økonomiske og sosiale interessene. Et av tiltakene går ut på å arrangere helsereise for unge kreftpasienter to ganger i året.

 

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å få gjennomført en systematisk evaluering av UGs helsereiser til Syden som har vært arrangert i over ti år. Hensikten med evalueringen var å få en grundig gjennomgang av alle sider ved disse reisene, med tanke på å videreutvikle og forbedre tilbudet mest mulig.

 

Det gikk i korthet ut på å engasjere en ekstern forsker til å gjennomføre selve evalueringen. Denne gikk ut på å foreta en survey-undersøkelse blant deltakerne på to ulike sydenturer, intervju med et utvalg deltakere på en av turene, og deltakende observasjon på en tur. Gjennom denne tilnærmingen ønsket en å kartlegge helsereisen fra ulike perspektiv og med ulike metodiske innfallsvinkler. Fra tidligere fantes det et kortfattet evalueringsskjema som deltakerne fyller i løpet av flyreisen hjem. Gjennom en grundigere og langt mer bredt opplagt evaluering ønsket vi å få en mer helhetlig vurdering av tilbudet, hvor en også fanget opp deltakernes vurderinger en periode etter at de var kommet hjem.

 

Deltakerne ga i evalueringen meget klart uttrykk for tilfredshet med helsereisene. Samtidig ble det pekt på noen konkrete forbedringsområder som kan bidra til å utvikle tilbudet ytterligere. Resultatene av evalueringen, vil i form av en rapport, bli distribuert til UGs fylkesgrupper, hovedstyremedlemmer samt UGs sekretariat og DNK.

Prosjektleder/forsker

Tove Berg

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Evaluering av helsereiser
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
1999: kr 150 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet