Rehabilitering i lymfomgruppe

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Det er i overkant av 900 personer som årlig får lymfekreft. Det er etter hvert flere som overlever etter behandling for Hodgkins og Non- Hodgkins lymfom, høygradig maligne. Mange plages av kortvarige eller langvarige bivirkninger/senskader. Fatigue er en veldokumentert følgetilstand etter kreftbehandling. Studier har vist at moderat fysisk aktivitet kan ha gunstig effekt på mental og fysisk fatigue, og det kan bedre livskvalitet og utholdenhet. I 2006 ble det startet opp et nytt, kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud til lymfompasienter ved Kysthospitalet, SiVHF.

 

Målsetting: Målet med rehabiliteringsforløpet for lymfompasienter i gruppe er at de skal oppleve endring i mestring, trivsel og livskvalitet, og at det skal vare utover rehabiliteringsoppholdene. Målsettingen for prosjektet var derfor å måle og evaluere effekten av rehabiliteringsforløpet.

 

Gjennomføring: Deltakere fra 5 lymfomgrupper var med i prosjektet, totalt 17 av 21 gjennomførte alt. I tillegg til rehabiliteringsopplegget, var de med på tester og besvarte spørreskjemaer. De ble fulgt opp med et telefonintervju 3 måneder etter rehabiliteringsoppholdene. Det ble brukt både kvalitativ og kvantitativ tilnærming i form av effektmåling og pasienttilfredshetsmåling.

 

Resultater og videre planer: Effektmålingene viste at deltakerne i prosjektet gjorde en signifikant økning i sin fysiske funksjon og at det var en signifikant bedring av helse og livskvalitet i løpet av rehabiliteringsoppholdene. Pasienttilfredshetsmålingene viste overveiende positive tilbakemeldinger, selv om det kom fram områder som kan forbedres. Totalt sett, kan det synes som lymfompasienter har godt utbytte og nytte av rehabilitering i gruppe, slik det gjennomføres ved Kysthospitalet i Stavern. Med bakgrunn i resultatene, skal rehabiliteringstilbudet evalueres og videreutvikles.

 

Prosjektleder/forsker

Kari Cecilie Bach Fossdal

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Rehabilitering i lymfomgruppe
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, Kysthospitalet, SIVHF
Beløp Bevilget
2008: kr 60 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
01.12.2009
Status
Avsluttet