Foreldreskap etter kreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Dagens kreftbehandling aktualiserer spørsmålet om fertilitet etter kreft hos unge kreftoverlevere. Mange spør om det er økt forekomst av misdannelser hvis man har hatt kreft før man får barn. Kreft under graviditet har ofte blitt assosiert med dårlig prognose, spesielt for føflekk- og brystkreft.

Målsetting

Med hjelp av populasjonsbaserte data var målet å undersøke hvor mange som får barn etter kreft, og om foreldre som tidligere har hatt kreft, har større risiko for å få barn med misdannelser, dødfødte, for tidlig fødte eller med lav fødselsvekt. I tillegg var målet å kunne gi statistisk holdbare estimater for overlevelse for kvinner som får kreft når de er eller nettopp har vært gravide og for kvinner som blir gravide etter kreft.

Design, metode, materiale

De tre delstudiene er alle populasjonsbaserte, observasjonelle kohortstudier, som er basert på koblede data fra norske helseregistere (Kreftregisteret og Medisinsk Fødselsregister) og fra Folkeregisteret og Statistisk sentralbyrå. Alle som har fått en kreftdiagnose i alderen 16-49 år i perioden 1967-2004 inngår, med tilhørende svangerskap og barn. Kontrollpopulasjonen har bestått av fem matchede individer med tilhørende svangerskap og barn per case. Kontrollene var uten kreftdiagnose før fylte 49 år. Antall inkluderte kreftpasienter gjør den til en av de større studiene i sitt slag i internasjonal målestokk, takket være personnummer og nær komplette helseregistre. Statistiske metoder som Cox-analyser og multippel logistisk regresjon har vært brukt for å analysere datamaterialet, i tillegg til standard deskriptive metoder.

Gjennomføring

Tre artikler er gjennomført, med tema som anført over. Dette var planlagt som et doktorgradsprosjekt, og tre artikler er Oslo Universitets krav til doktorgrad. Artiklene er omfattende, omhandler flere krefttyper, og er publiserte i anerkjente internasjonale tidsskrifter. En fjerde artikkel var opprinnelig planlagt, men det var rimelig å utelate en av artiklene, og man kunne sågar delt opp stoffet ytterligere på grunn av dets omfang. Den fjerde artikkelen var tenkt å omhandle mors helse ved svangerskap etter kreft. Dette vil være ønskelig å undersøke senere, for eksempel i et postdoc-prosjekt. Det har blitt forsinkelser underveis grunnet sykefravær for stipendiaten, og alvorlig sykdom og dødsfall i nær familie. Det har også vært nødvendig å få nye datafiler to ekstra ganger underveis, grunnet feil i server og grunnet feilkobling av datasett.

Resultater

Kreftoverlevere får barn i mindre grad enn jevnaldrende, henholdsvis 26% og 39% lavere for menn og kvinner. Graviditet samtidig med eller etter kreft var generelt ikke forbundet med økt risiko for død, med unntak av føflekkreft under graviditet og bryst- og eggstokkreft første halvår etter fødsel. Kreftoverleveres barn hadde ingen økt risiko for misdannelser, men barn av kvinnelige kreftpasienter hadde økt risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

Samarbeidspartnere

Veiledere Sophie D. Fosså, Bjørn Møller og Tom Grotmol, samt medforfattere Kari Klungsøyr og Rolv Skjærven har deltatt i analyser, fortolkning av resultater og skriving av artikler. Medforfattere Tini van Dijk har deltatt i datainnsamling, og Milada Småstuen i statistiske analyser og skriving.

Videre planer

Epidemiologiske data om kreft og graviditet er mangelvare, da svært få har mulighet til å gjøre populasjonsbaserte studier og med nær komplett registrering av krefttilfeller. Jeg har på den bakgrunn blitt invitert til å delta i internasjonalt workshop-arbeid for å skrive retningslinjer for brystkreft under graviditet. Et nasjonalt arbeid er også startet for å utarbeide retningslinjer for behandling og rådgiving av kvinner som får brystkreft under graviditet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Resultatene fra prosjektet er publisert i artikler, og Kreftforeningen har fått tilbud om presentasjon av resultatene i form av foredrag. Resultatene er også spredt via Kreftregisterets hjemmeside og i massemedia i form av pressemeldinger og intervjuer i ulike aviser og magasiner.

Publikasjonsliste

 • Doktorgradsavhandling:
  Stensheim H (2014) A registry-based study of cancer and reproduction – fertility after cancer, outcomes in the offspring, and suvival of pregnancy-associated cancer. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-744-1

  Artikler:
  Stensheim H, Møller B, van Dijk T & Fosså SD (2009) “Cause-specific survival for women diagnosed with cancer during pregnancy or lactation: a registry-based cohort study.” J Clin Oncol, årg. 27, nr. 1, s. 45-51.
  Doi: 10.1200/JCO.2008.17.4110.
  Comment in:
 • Morice P, Uzan C, Gouy S, Pautier P, Lhommé C, Duvillard P & Haie-Meder C (2009) “Cancer during pregnancy: the time has come for a prospective program.” J Clin Oncol, årg. 27, nr. 13, s. 2298, author reply 2299. Doi: 10.1200/JCO.2008.21.6192
 • Lens M, Rosdahl I & Newton-Bishop J (2009) “Cutaneous melanoma during pregnancy: is the controversy over?” J Clin Oncol, årg. 27, nr. 19, s. e11-2; author reply e13-14. Doi: 10.1200/JCO.2009.22.2588. Stensheim H (2009) “Malignant melanoma and pregnancy.” Onkologie, årg. 32, nr. 12, s. 715-716. doi: 10.1159/000258099 (Invited editorial)

  Stensheim H, Cvancarova M, Møller B & Fosså SD (2011) “Pregnancy after adolescent and adult cancer: a populationbased matched cohort study.” Int J Cancer, årg. 129, nr 5, s. 1225-1236.
  doi: 10.1002/ijc.26045.

  Stensheim H, Klungsøyr K, Skjærven R, Grotmol T & Fosså SD (2013) “Birth outcomes among offspring of adult cancer survivors: a population-based study.” Int J Cancer, årg. 133, nr. 11, s. 2696-2705.
  doi: 10.1002/ijc.28292.

Sluttrapport/artikler (pdf)

dravhandling-stensheim-DUO.pdf
Editorial Malignant Melanoma and Pregnancy.pdf
art 3.pdf
art 2.pdf
art 1.pdf

Sluttrapportsammendrag

 • Doktorgradsavhandling:
  Stensheim H (2014) A registry-based study of cancer and reproduction – fertility after cancer, outcomes in the offspring, and suvival of pregnancy-associated cancer. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-744-1

  Artikler:
  Stensheim H, Møller B, van Dijk T & Fosså SD (2009) “Cause-specific survival for women diagnosed with cancer during pregnancy or lactation: a registry-based cohort study.” J Clin Oncol, årg. 27, nr. 1, s. 45-51.
  Doi: 10.1200/JCO.2008.17.4110.
  Comment in:
 • Morice P, Uzan C, Gouy S, Pautier P, Lhommé C, Duvillard P & Haie-Meder C (2009) “Cancer during pregnancy: the time has come for a prospective program.” J Clin Oncol, årg. 27, nr. 13, s. 2298, author reply 2299. Doi: 10.1200/JCO.2008.21.6192
 • Lens M, Rosdahl I & Newton-Bishop J (2009) “Cutaneous melanoma during pregnancy: is the controversy over?” J Clin Oncol, årg. 27, nr. 19, s. e11-2; author reply e13-14. Doi: 10.1200/JCO.2009.22.2588. Stensheim H (2009) “Malignant melanoma and pregnancy.” Onkologie, årg. 32, nr. 12, s. 715-716. doi: 10.1159/000258099 (Invited editorial)

  Stensheim H, Cvancarova M, Møller B & Fosså SD (2011) “Pregnancy after adolescent and adult cancer: a populationbased matched cohort study.” Int J Cancer, årg. 129, nr 5, s. 1225-1236.
  doi: 10.1002/ijc.26045.

  Stensheim H, Klungsøyr K, Skjærven R, Grotmol T & Fosså SD (2013) “Birth outcomes among offspring of adult cancer survivors: a population-based study.” Int J Cancer, årg. 133, nr. 11, s. 2696-2705.
  doi: 10.1002/ijc.28292.

Prosjektleder/forsker

Hanne Stensheim

Hovedveileder

Sophie D. Fosså

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Foreldreskap etter kreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Kreft- og kirurgiklinikken
Beløp Bevilget
2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000, 2008: kr 530 000
Startdato
01.06.2006
Sluttdato
30.06.2010
Status
Avsluttet