Brystkreft og hjertefunksjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Brystkreft er den hyppigst kreftformen hos kvinner. Dagens behandling har ført til at 89 % er i live 5 år etter diagnosen. En ulempe er at behandlingen med cellegift, stråling og antistoff kan gi hjerteskade. Det mangler gode studier på om hjerteskaden kan forebygges med hjertemedisiner.

Målsetting

Hovedmålsettingen med prosjektet var å evaluere effekten av hjertesviktmedisinene candesartan (angiotensin reseptor blokker) og metoprolol (beta-blokker) gitt under moderne brystkreftbehandling med cellegiften antrasyklin med eller uten tilleggsbehandling av stråling og eller trastuzumab. Hjerteskaden ble målt med magnetisk resonans (MR). Som sekundærendepunkter målte vi hjerteskaden med hjerteultralyd og blodprøver.

Design, metode, materiale

Dette var en randomisert, placebo-kontrollert, 2×2 faktoriell, dobbelt-blind studie. 120 pasienter med brystkreft uten alvorlig komorbiditet (andre sykdommer) som skulle ha cellegift med antrasyklin i en adjuvant (støttende) hensikt ble inkludert. Pasientene ble stratifisert for antrasyklindose og trastuzumab. Studieintervensjonen bestod av candesartan, metoprolol, en kombinasjonen av disse eller placebo. Intervensjonen ble gitt før oppstart med adjuvant kjemoterapi og avsluttet enten etter fullført cellegift med antrasykliner, stråle- eller trastuzumab behandling. Hjerte ble undersøkt med MR, hjerteultralyd og blodprøvemarkører.

Gjennomføring

Grunnet administrative årsaker ble studien startet noe senere enn planlagt. Rekrutteringen tok også noe lengre tid enn først forventet. Forøvrig ble studien gjennomført som planlagt. Studien var tverrfaglig og har vært et samarbeid mellom hjertemedisinsk avdeling, kreftavdelingen, bildediagnostisk avdeling og avdeling for bryst- og endokrinkirurgi på Akershus universitetssykehus (Ahus). Det har også vært et samarbeid med Oslo universitetssykehus Ullevål og Radiumhospitalet. Til slutt har det vært et internasjonalt samarbeid med Universitet i Berlin, Charite, Tyskland. Alle pasientene ble rekruttert og fulgt opp på Akershus universitetssykehus.

Resultater

Fire originalartikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter publisert. Hovedartikkelen har til nå blitt sitert i alt 68 ganger. Hovedresultatene ble presentert på den største hjertekongressen i USA, American Heart Association, Scientific Sessions 2015 og presentasjonen hadde 2.1 millioner treff på internett. Totalt 7 postere er presentert på nasjonale og internasjonale kongresser. Studien er viktig og anerkjent innenfor det kardio-onkologiske miljøet.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere på Ahus som har bidratt med organisering og rekruttering: hjerte-, onkologisk-, brystkirurgisk- og bildediagnostisk avdeling. Eksterne samarbeidspartnere som har bistått med MR kompetanse og innsamling av stråledata: Universitet i Berlin, Charite og Oslo universitetssykehus.

Videre planer

PRADA har vært en viktig studie for å evaluere effekten av forebyggende behandling av hjerteskade under tidlig brystkreftbehandling. Implementering av kunnskapen i klinikken blir først aktuelt når langtidsdata foreligger. Som direkte konsekvens av studien ble det opprettet en kardio-onkologisk poliklinikk på Ahus. Vi har også startet et nasjonalt multisenter prosjekt, PRADA II, som bygger videre på kunnskapen fra PRADA.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Framdriftsrapporter har vært levert fortløpende til søkerorganisasjonen. Det har også blitt holdt foredrag for søkerorganisasjonen.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Gulati, G. (2018) Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Gulati, G., Heck, S. L., Røsjø, H., Ree, A. H., Hoffmann, P., Hagve, T. A., Norseth, J., Gravdehaug, B., Steine, K, Geiseler, J. & Omland, T. (2017) Neurohormonal Blockade and Circulating Cardiovascular Biomarkers During Anthracycline Therapy in Breast Cancer Patients: Results From the PRADA (Prevention of Cardiac Dysfunction During Adjuvant Breast Cancer Therapy) Study. J Am Heart Assoc., 6(11).

Heck, S. L., Gulati, G., Hoffmann, P., von Knobelsdorff-Brenkenhoff, F., Storås, T. H., Ree, A. H., Gravdehaug, B., Røsjø, H., Steine, K, Geisler, J., Schulz-Menger, J. & Omland, T. (2018) Effect of candesartan and metoprolol on myocardial tissue composition during anthracycline treatment: the PRADA trial., Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 18(5), 544-552.
 https://doi.org/10.1093/ehjci/jex159

Gulati, G., Heck, S. L., Ree, A. H., Hoffmann, P., Schulz-Menger, J., Fagerland, M. W., Gravdehaug, B., von Knobelsdorff-Brenkenhoff, F., Bratland, Å., Storås, T. H., Hagve, T. A., Røsjø, H., Steine, K., Geisler, J. & Omland, T. (2016) Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA): a 2 × 2 factorial, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of candesartan and metoprolol. Eur Heart J., 37(21), 1671-1680.

Heck, S. L., Gulati, G., Ree, A. H., Schulz-Menger, J., Gravdehaug, B., Røsjø, H., Steine, K., Bratland, A., Hoffmann, P., Geisler, J. & Omland, T. (2012) Rationale and design of the prevention of cardiac dysfunction during an Adjuvant Breast Cancer Therapy (PRADA) Trial., Cardiology., 123(4), 240-247.
 
Andre publikasjoner:
Gulati, G., Heck, S. L., Ree, A. H., Gravdehaug, B., Røsjø, H., Steine, K., Bratland, Å., Hoffmann, P., Geisler, J. & Omland, T.  (2013) Kardioprotektiv behandling ved adjuvant kreftterapi [Cardioprotective treatment during adjuvant cancer therapy]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133(17), 1832-1836.
doi: 10.4045/tidsskr.12.1514

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappen_Gulati.pdf
Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA) a 2 × 2 factorial, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of candesartan and metoprolol.pdf
Neurohormonal Blockade and Circulating Cardiovascular Biomarkers During Anthracycline Therapy in Breast Cancer Patients.pdf
Rationale and design of the prevention of cardiac dysfunction during an Adjuvant Breast Cancer Therapy (PRADA) Trial. Cardiology.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Gulati, G. (2018) Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy. Universitetet i Oslo.

Artikler:
Gulati, G., Heck, S. L., Røsjø, H., Ree, A. H., Hoffmann, P., Hagve, T. A., Norseth, J., Gravdehaug, B., Steine, K, Geiseler, J. & Omland, T. (2017) Neurohormonal Blockade and Circulating Cardiovascular Biomarkers During Anthracycline Therapy in Breast Cancer Patients: Results From the PRADA (Prevention of Cardiac Dysfunction During Adjuvant Breast Cancer Therapy) Study. J Am Heart Assoc., 6(11).

Heck, S. L., Gulati, G., Hoffmann, P., von Knobelsdorff-Brenkenhoff, F., Storås, T. H., Ree, A. H., Gravdehaug, B., Røsjø, H., Steine, K, Geisler, J., Schulz-Menger, J. & Omland, T. (2018) Effect of candesartan and metoprolol on myocardial tissue composition during anthracycline treatment: the PRADA trial., Eur Heart J Cardiovasc Imaging, 18(5), 544-552.
 https://doi.org/10.1093/ehjci/jex159

Gulati, G., Heck, S. L., Ree, A. H., Hoffmann, P., Schulz-Menger, J., Fagerland, M. W., Gravdehaug, B., von Knobelsdorff-Brenkenhoff, F., Bratland, Å., Storås, T. H., Hagve, T. A., Røsjø, H., Steine, K., Geisler, J. & Omland, T. (2016) Prevention of cardiac dysfunction during adjuvant breast cancer therapy (PRADA): a 2 × 2 factorial, randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of candesartan and metoprolol. Eur Heart J., 37(21), 1671-1680.

Heck, S. L., Gulati, G., Ree, A. H., Schulz-Menger, J., Gravdehaug, B., Røsjø, H., Steine, K., Bratland, A., Hoffmann, P., Geisler, J. & Omland, T. (2012) Rationale and design of the prevention of cardiac dysfunction during an Adjuvant Breast Cancer Therapy (PRADA) Trial., Cardiology., 123(4), 240-247.
 
Andre publikasjoner:
Gulati, G., Heck, S. L., Ree, A. H., Gravdehaug, B., Røsjø, H., Steine, K., Bratland, Å., Hoffmann, P., Geisler, J. & Omland, T.  (2013) Kardioprotektiv behandling ved adjuvant kreftterapi [Cardioprotective treatment during adjuvant cancer therapy]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 133(17), 1832-1836.
doi: 10.4045/tidsskr.12.1514

Prosjektleder/forsker

Geeta Gulati

Hovedveileder

Torbjørn Omland

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Brystkreft og hjertefunksjon
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Akershus universitetssykehus
Beløp Bevilget
2010: kr 575 000, 2011: kr 152 000, 2012: kr 1 094 000
Startdato
01.12.2010
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet