Nye biomarkører ved tarmkreft

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Genavvik i tarmkreft brukes i dag til å klassifisere svulster fra tarmen og har betydning for prognose og valg av adjuvant behandling. Forekomst av systematiske genavvik er enda ikke tatt i bruk i screening for tarmkreft selv om de har et stort potensiale både som tester i vev, blod og feces.

Målsetting

Dette prosjektet tok sikte på å fremskaffe ny kunnskap om genetiske forandringer i tumorvev som har betydning for utviklingen av malignitet (ondartet) i polypper.

Design, metode, materiale

Dette prosjektet krever histologisk gjennomgang av et stort antall polypper og kreftsvulster i tarmen samt molekylær klassifisering av disse med utgangspunkt i NORCCAP studien. Reklassifisering etter nye WHO retningslinjer (2010) samt immun-histokjemisk undersøkelse av polypper og karsinomer og DNA/RNA ekstraksjon fra frosset og formalinfiksert materiale med PCR og sekvensering av relevante gener er det metodologiske grunnlaget for studien. Dette ble utført i Laboratorium for molekylær patologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Gjennomføring

Ca 200 ferskfrosne polypper fra NORCCAP studien ble oppdrevet og reklassifisert etter nye WHO retningslinjer. Det ble utviklet en protokoll for screening av KRAS, BRAF og PIK3CA mutasjoner. Mutasjoner ble bekreftet ved sekvensering. Samme metode ble benyttet på ca. 80 tykk- og endetarms cancere. Det ble utviklet metode for flere markører for mikrosaltetitt-instabilitet enn det som blir brukt ved OUS i dag. MC1R genet ble sekvensert for alle polyppene. Et utvalg av polypper og kreftsvulster ble sekvensert ved hjelp av et “next generation sequencing” gen panel som dekket 26 gener. Polyppene ble farget immun-histokjemisk for en flere markører blant annet: Beta catenin, Ki67, P16, P53. Det ble arbeidet med å etablere en immun-histokjemisk protokoll for IGFBP7. Grunnet sykdom og overgang til klinisk stilling ble ikke prosjektet fullført.

Resultater

Ut fra det som ble gjennomført fant en at noen KRAS mutasjoner ble observert hyppigere i polypper enn hva som var forventet basert på observasjoner i tykktarmskreft. Om dette bekreftes i andre studier gir det et innblikk i tumorevolusjonen fra polypp til kreft. Det ble også observert høyere forekomst av KRAS mutasjoner i polypper fra kvinner, som kan tyde på det er kjønnsforskjeller i hvordan tykktarmskreft utvikles.

Samarbeidspartnere

Per Arne Andresen: Faglig veiledning. Skrving av artikkel Krzysztof Grzyb/Tor J Eide: Histologisk evaluering Paula M De Angelis: Veiledning Immun-histokjemi

Videre planer

Doktorgradsarbeidet ble avbrutt og det er uvisst om dette blir videreført da jeg ikke lenger er tilknyttet forskningsgruppen. Medveileder Per Arne Andresen har imidlertid ikke gitt helt slipp på prosjektet så kanskje det skjer noe mer etter hvert.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Ikke noe samarbeid utover utbetaling av stipend som jeg kommer på.

Publikasjonsliste

Publikasjon:
Lorentzen, J. A., Grzyb, K., De Angelis, P. M., Hoff, G., Eide, T. J. & Andresen, P. A. (2016). Oncogene mutations in colorectal polyps identified in the Norwegian CRC Prevention (NORCCAP) Screening Study. Clin Med Insights Pathol, 9, 19-28. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.4137/CPath.S40143

Sluttrapport/artikler (pdf)

Oncogene mutations in colorectal polyps identified in the Norwegian CRC Prevention (NORCCAP) Screening Study.pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjon:
Lorentzen, J. A., Grzyb, K., De Angelis, P. M., Hoff, G., Eide, T. J. & Andresen, P. A. (2016). Oncogene mutations in colorectal polyps identified in the Norwegian CRC Prevention (NORCCAP) Screening Study. Clin Med Insights Pathol, 9, 19-28. 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.4137/CPath.S40143

Prosjektleder/forsker

Jon Andreas Lorentzen

Hovedveileder

Tor Jacob Eide

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Nye biomarkører ved tarmkreft
Organisasjon
Kreftforeningen
Org.ledd
Oslo universitetsykehus, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for patologi
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000, 2015: kr 680 000
Startdato
08.04.2013
Sluttdato
15.09.2016
Status
Under gjennomføring