Videokonferanser, fagutvikling

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Finnmark fylke hadde ved prosjektstart fire utdannede kreftsykepleiere

Finnmark fylke hadde ved prosjektstart fire utdannede kreftsykepleiere. På sine respektive arbeidssteder var de alene om å inneha denne kompetansen. Tre av sykepleierne hadde nylig avsluttet sin videreutdanning. De skulle bygge opp sin identitet som kreftsykepleier og samtidig skulle de forme en ny arbeidssituasjon. Kreftomsorgen er et felt som krever mye av utøveren både på det faglige og det personlige plan, og alle fire hadde behov for et forum der de kunne dele erfaringer og være hjelp og støtte for hverandre.

 

For at disse sykepleierne ikke skulle ”gå tom” ble det vurdert hvordan man kunne sørge for  faglig påfyll og et støttesystem som kunne dempe opplevelsen av å stå alene. Ønsket var at disse fire kunne møtes jevnlig til faglig veiledning for å bygge og styrke nettverket mellom dem, og for å redusere opplevelsen av å være alene i jobben. Faglig veiledning ble valgt fordi det er en anerkjent metode for å stimulere til vekst og trygghet i yrkesutøvelsen.

 

Den geografiske avstanden mellom kreftsykepleierne er imidlertid for stor til å kunne gjennomføre regelmessig veiledning der de møtes som gruppe. Som et alternativ valgte vi å bruke telenettet til veiledningsmøter.

 

Med dette som bakgrunn ble prosjektets mål å vurdere om det var mulig å gjennomføre denne type veiledning som videokonferanser der veileder og de fire deltakerne befant seg i fem forskjellige studio. Det ble gjennomført elleve slike veiledningsmøter.

 

Veiledningsmøtene ble evaluert, og det oppsummeres med at dette kan være et godt alternativ når avstander gjør at vanlige veiledningsmøter ikke kan gjennomføres. For at denne type veiledning skal lykkes bør det legges vekt på forberedelsene. Det er viktig at alle har møtt hverandre i forkant, og det bør gjennomføres en viss grad av opplæring i det tekniske. På grunn av at ustabil kvalitet på overføringene er det også nødvendig med noe lenger tid for hvert veiledningsmøte.

Prosjektleder/forsker

Åse Rønnild

Detaljer
Program
Rehabilitering (1999)
Prosjektnavn
Videokonferanser, fagutvikling
Organisasjon
Kreftforeningen
Beløp Bevilget
2000: kr 110 000
Startdato
01.01.2000
Sluttdato
31.12.2001
Status
Avsluttet