Å leve med ny lever

Søknadssammendrag

Likepersonstilbudet til levertransplanterte er sterkt preget av koronapandemien. LNTs faste likepersonsaktivitet for levertransplanterte er besøk på post-operativ avdeling i etterkant av
levertransplantasjon. Dette tilbudet har dessverre forsvunnet under koronapandemien, da det ikke har vært lov med besøk på Rikshospitalet. Levertransplanterte har dermed mistet et viktig medlemstilbud i løpet av pandemien.

Dette prosjektet skal utvikle aktiviteter for levertransplanterte med temaet «Å leve med ny lever». Samlingen fokuserer på god leverhelse, mestring, sosial deltakelse og erfaringsutveksling. Prosjektet har som mål å: styrke medlemstilbudet til levertransplanterte i LNT, gi levertransplanterte verktøy for å sikre god leverhelse, øke levertransplantertes mestringsfølelse og utvikle en trygg møteplass der levertransplanterte får møte andre i samme båt.

Prosjektet består av en samling i november 2022 med fokus på levertransplantertes helse, og inkluderer temaene trening, kosthold, mestringsøvelser og erfaringsutveksling. Samlingen arrangeres fra fredag til søndag på Rømskog Hotell i Aurskog-Høland kommune. Målgruppen for prosjektet er levertransplanterte over 18 år i LNT, og samlingen har plass til 30 deltakere.

Levertransplanterte tilhører en sårbar gruppe som kan utvikle alvorlig sykdomsforløp ved Covid-19 smitte. For våre medlemmer er det en stor påkjenning å oppleve at befolkningen i stor grad begynner å få tilbake livet sitt, mens de fortsatt må være forsiktige og ta hensyn til smitten som eksisterer i samfunnet. LNT ønsker derfor at dette prosjektet skal bidra til å gi våre medlemmer motivasjon og verktøy til å mestre en usikker hverdag.

Deltakerne på samlingen vil få verktøy og inspirasjon til å leve et liv med god leverhelse. I tillegg vil de møte andre i samme båt og få muligheten til å utvide nettverket sitt. Det å bli kjent med andre som har vært gjennom det samme vil føre til at deltakerne har noen de kan snakke med i etterkant av samlingen.

Prosjektleder

Marit Lundber

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Å leve med ny lever
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 350.000
Startdato
17.02.2022