Kontaktperson

Marit Lundberg

LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til nyresyke, dialysepasienter og transplanterte.

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2024 HAR LNT FÅTT STØTTE TIL4prosjektER
det utgjør577.240kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR LNT FÅTT STØTTE TIL163prosjekter
TOTALT HAR LNT FÅTT47.729.158KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom LNT:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter