Kontaktperson

Marit Lundberg

LNT – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta interessene til nyresyke, dialysepasienter og transplanterte.

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 HAR LNT FÅTT STØTTE TIL1prosjekt
det utgjør196.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR LNT FÅTT STØTTE TIL151prosjekter
TOTALT HAR LNT FÅTT45.422.918KRONER I STØTTE FRA STIFTELSEN DAM

Søk midler gjennom LNT:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter