Lavterskeltrening over nettet

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet hadde som mål å tilby medlemmer treningsvideoer over nett som oppfordret dem til å være i fysisk aktivitet i en tid der mange medlemmer må begrense kontakten med andre. I tillegg ønsket vi at treningsvideoene skulle være utarbeidet av frivillige i LNTBU og at de skulle være instruktører. Dette var en viktig del av prosjektet da vi ønsket å inspirere våre medlemmer til å trene ved å se andre i samme situasjon utføre øvelsene.

Vi opplevde fort at ambisjonen vi hadde angående kvantitet var for ambisiøs. Vi fant derfor ut at kvalitet var viktigere enn kvantitet og det ble derfor færre videoer enn beskrevet i prosjektet. Nyresyke og transplanterte er en pasientgruppe som av ulike årsaker sliter med å være i fysisk aktivitet. Dette merket vi under dette prosjektet, og det var krevende for våre frivillige å være instruktør på treningsvideoene.

Etter mye arbeid klarte vi å lage tre treningsvideoer til våre medlemmer med oppvarming, hoveddel og uttøying.


Søknadssammendrag

Medlemsgruppen til LNT får stadig vekk høre hvor viktig det er å være i fysisk aktivitet spesielt etter transplantasjon. Det er derimot mange ulike årsaker til at vår medlemsgruppe sliter med å være fysisk aktiv. Det kan blant annet være sårhet i muskler og ledd, fatigue, utmattelse og redusert bevegelighet. Selv om samfunnet åpnes gradvis opp er mange medlemmer hos oss i risikogruppen for alvorlig sykdom som gjør at de i lengre tid enn andre kommer til å oppleve sosial isolasjon. LNTBU ønsker derfor å tilby våre medlemmer et treningstilbud over nett.

Målet for prosjektet er å skape et tilbud som kan hjelpe våre medlemmer med å være i fysisk aktivitet i en tid der fysisk kontakt med andre bør begrenses.

Organisasjonskonsulenten i LNT har kontaktet en spesialfysioterapeut i avdeling for klinisk service på OUS. Vi har samarbeidet med OUS i tidligere prosjekter og ønsker at treningsvideoene vi publiserer er kvalitetssikret av en med spesialkompetanse spesifikt rettet mot vår målgruppe.

Sammen med fysioterapeuten vil organisasjonskonsulent i LNT lage et treningsprogram som har fokus på lavterskeltrening og som inkluderer alle fysiske nivåer hos våre medlemmer. Vi planlegger å lage 14 treningsøkter som publiseres på våre digitale plattformer to ganger i måneden ut året.

I tillegg ønsker vi å gjennomføre to live-økter hver måned. Live-øktene gjennomføres ca. en uke etter at økten er publisert slik at deltakerne har mulighet til å teste ut økten hjemme for seg selv først. Underveis i prosjektperioden vil LNT sekretariatet legge ut et spørreskjema der våre deltakere får mulighet til å gi konstruktiv tilbakemelding på øktene. Vi kommer til å ta hensyn til de tilbakemeldingene vi får når vi tilpasser neste økt.

LNTBU forventer at prosjektet kan føre til økt treningsglede og mestringsfølelse blant våre medlemmer og håper at live-øktene fører til økt samhold blant medlemmene.

Prosjektleder

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Lavterskeltrening over nettet
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
30.04.2020