Lavterskeltrening over nettet

Søknadssammendrag

Medlemsgruppen til LNT får stadig vekk høre hvor viktig det er å være i fysisk aktivitet spesielt etter transplantasjon. Det er derimot mange ulike årsaker til at vår medlemsgruppe sliter med å være fysisk aktiv. Det kan blant annet være sårhet i muskler og ledd, fatigue, utmattelse og redusert bevegelighet. Selv om samfunnet åpnes gradvis opp er mange medlemmer hos oss i risikogruppen for alvorlig sykdom som gjør at de i lengre tid enn andre kommer til å oppleve sosial isolasjon. LNTBU ønsker derfor å tilby våre medlemmer et treningstilbud over nett.

Målet for prosjektet er å skape et tilbud som kan hjelpe våre medlemmer med å være i fysisk aktivitet i en tid der fysisk kontakt med andre bør begrenses.

Organisasjonskonsulenten i LNT har kontaktet en spesialfysioterapeut i avdeling for klinisk service på OUS. Vi har samarbeidet med OUS i tidligere prosjekter og ønsker at treningsvideoene vi publiserer er kvalitetssikret av en med spesialkompetanse spesifikt rettet mot vår målgruppe.

Sammen med fysioterapeuten vil organisasjonskonsulent i LNT lage et treningsprogram som har fokus på lavterskeltrening og som inkluderer alle fysiske nivåer hos våre medlemmer. Vi planlegger å lage 14 treningsøkter som publiseres på våre digitale plattformer to ganger i måneden ut året.

I tillegg ønsker vi å gjennomføre to live-økter hver måned. Live-øktene gjennomføres ca. en uke etter at økten er publisert slik at deltakerne har mulighet til å teste ut økten hjemme for seg selv først. Underveis i prosjektperioden vil LNT sekretariatet legge ut et spørreskjema der våre deltakere får mulighet til å gi konstruktiv tilbakemelding på øktene. Vi kommer til å ta hensyn til de tilbakemeldingene vi får når vi tilpasser neste økt.

LNTBU forventer at prosjektet kan føre til økt treningsglede og mestringsfølelse blant våre medlemmer og håper at live-øktene fører til økt samhold blant medlemmene.

Prosjektleder/forsker

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Lavterskeltrening over nettet
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 70.000
Startdato
30.04.2020