Pandemiens konsekvenser for unge funksjonshemmede og kronisk syke

Søknadssammendrag

FFOs undersøkelser, som viser at unge funksjonshemmede og kronisk syke opplever forverret helsetilstand grunnet mangel på tilrettelegging, i kombinasjon med at FNs konvensjon om funksjonshemmede sine rettigheter (CRPD) er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk lov (NHF, 2020), skaper et uheldig bilde om at funksjonshemmede og kronisk syke er en glemt gruppe.

På bakgrunn av dette ønsker Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og Ungdom (LNTBU) å bruke erfaringene til unge funksjonshemmede og kronisk syke under pandemien til utvikle et forslag til tiltaksplan som sikrer funksjonshemmedes og kronisk sykes rettigheter i fremtiden og sørger for at de får tatt igjen det tapte under koronapandemien

Prosjektets overordnede mål er å rette fokus på funksjonshemmedes rettigheter og sette press på Stortingets behandling av inkorporering av CRPD i norsk lov.

I tillegg har prosjektet følgende delmål; utarbeide forslag til tiltaksplan for å sikre at unge funksjonshemmede og kronisk syke får tatt igjen tapet av tilbud de har opplevd under koronapandemien, øke samarbeidet på tvers av medlemsorganisasjoner i Unge funksjonshemmede og tilrettelegge for at unge funksjonshemmede og kronisk syke får muligheten til å delta på en samling med fokus på faglig påfyll, samt erfaringsutveksling fra pandemien.

Prosjektets målgruppe er unge funksjonshemmede og kronisk syke mellom 18 og 35 år. Samlingen foregår både fysisk og digitalt, med et begrenset antall plasser for den fysiske samlingen.

Planleggingsfasen av prosjektet startet i april. Samlingen gjennomføres en helg i oktober og består av faglig innhold, erfaringsutveksling og workshops. Prosjektet skal resultere i et forslag til tiltaksplan som sendes til aktuelle aktører i slutten av prosjektperioden. I tillegg forventer vi at prosjektet fører til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene i Unge funksjonshemmede.

Prosjektleder/forsker

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Pandemiens konsekvenser for unge funksjonshemmede og kronisk syke
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 390.000
Startdato
30.03.2021