Boccia-turnering og grillkveld i nærområdet

Søknadssammendrag

Prosjektets hovedmål er å utvikle aktiviteter som fylkeslagene kan arrangere hvert år. Videre har prosjektet følgende delmål: 1. utvikle én aktivitet som arrangeres på sommeren 2022, 2. rekruttere nye medlemmer, 3. tilby deltakerne likepersonssamtaler som en del av aktivitetene.

Prosjektet skal utvikle lavterskelaktiviteter tilpasset eldre medlemmer. Dette vil kunne føre til at våre medlemmer, som lever mer isolert under virussesongen, har noe å glede seg til når våren og sommeren kommer hvert år.

Aktiviteten består av en grilldag med boccia-turnering. Aktivitetsplanen skal beskrive hvordan fylkeslagene skal arrangere en grilldag og inkluderer en innkjøpsliste. I tillegg inkluderer aktivitetsplanen et oppsett for boccia-turneringen. Denne aktiviteten vil kunne få frem deltakernes konkurranseinstinkt, i tillegg vil grillingen tilrettelegger for at deltakerne kan sette seg ned og snakke med andre i samme båt og dele erfaringer. Dette er et viktig tilbud for våre medlemmer som har vært ensomme store deler av pandemien. Prosjektets hovedmålgruppe er medlemmer i LNT over 65 år. Av LNTs 3081 medlemmer er 1652 over 65 år, og prosjektet har derfor muligheten til å nå ut til mange sårbare eldre som har vært ensomme under koronapandemien.

Hvert fylkeslag sender inn en evaluering til prosjektleder etter gjennomføring av aktiviteten. Evalueringen skal inneholde informasjon om deltakelse, gjennomføring og måloppnåelse. Evalueringene ender opp i en rapport fra prosjektgruppen som oppsummerer i hvilken grad fylkeslagene har oppnådd delmålene i prosjektet.

Prosjektet kommer til å ha en umiddelbar virkning på deltakerne ved at de får møte andre i samme situasjon fra nærområdet. Aktivitetene vil gi deltakerne sårt trengt sosial aktivitet etter at mange av dem har levd to år isolert i eget hjem. Videre vil likepersonssamtalene kunne føre til at deltakere i større grad er rustet til å håndtere andre utfordrende situasjoner som kan oppstå i fremtiden.

Prosjektleder

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Boccia-turnering og grillkveld i nærområdet
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 220.000
Startdato
08.04.2022