Fatigue og skrøpelighet hos pasienter i hemodialyse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Pasienter som er i hemodialyse, har ofte flere sykdommer og tilstander i tillegg til nyresvikt. Mange har svekket fysisk og psykisk yteevne før oppstart med hemodialyse. Selve behandlingen gjør dem også utmattet. Det er derfor en utfordring å øke pasientenes fysiske kapasitet. En stor engelsk studie viste at over 75% av hemodialysepasientene var fysisk inaktive, allikevel er det mulig å innføre et treningsprogram under dialysebehandlingen som gir helsegevinst. Studier påpeker at tilgang til fysioterapeuter med kompetanse på opplæring og trening er den viktigste nøkkelen til suksess.

Målsetting

Å utvikle et individuelt tilpasset treningsprogram for hemodialyse pasienter for å oppnå best mulig fysisk form.

Målgruppe

Pasienter som mottar hemodialysebehandling

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Kartlegging av livskvalitet med et spørreskjema i form av Norsk versjon Kidney Disease Quality of Life Instrument (KDQOL)|RAND 36-Item Short Form Health Survey. Kartlegging av fatigue med fVAS og FACIT-F. Frailty blir kartlagt med Clinical Frailty Scale og The Edmonton Frail Scale. Gripestyrke måles med en hånddynamometer. Short Physical Performance Battery (SPPB): screening av fysisk funksjon hos eldre 30secSTS: 30SEC SIT-TO-STAND TEST: tester funksjon av underekstremiteter. 6MWT: 6-minutters gangtest tester funksjonell kapasitet. 10 pasienter vil bli spurt om å skrive dagbok i én uke, minst 4 uker før treningsintervensjonen starter. Spørsmålet som ønskes besvart er «hvordan er dagen i dag?» Hva betyr trening og fysisk aktivitet i hverdagen blir pasientene spurt nærmere om i et dybdeintervju. Samme metode vil bli brukt 4 uker etter treningsintervensjon har startet, ved avslutning av intervensjonen og 3 måneder etter treningsintervensjon er ferdig. Måling av gjennomsnittlig fysisk aktivitet med skrittteller. Pårørende blir intervjuet om betydning for dem at pasientene får et treningstilbud under behandlingen.

Fremdriftsplan

Ønskelig å starte opp 2.01.2023 med kartlegging av pasientene og tilpasse individuelt treningsprogram. Målet er å starte med 10 pasienter ukentlig i treningsprogrammet. Man forventer at det er noe frafall på bakgrunn av at noen kan bli innkalt til nyretransplantasjon og noen pasienter kan dø. Det kommer også nye pasienter i dialysebehandling og disse inkluderes fortløpende.

Prosjektleder/forsker

Eva Staal

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Fatigue og skrøpelighet hos pasienter i hemodialyse
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Org.ledd
Dialyseavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus
Beløp Bevilget
2022: kr 466 000
Startdato
02.01.2023
Sluttdato
02.01.2026
Status
Under gjennomføring