SAFE: Sosialt-Aktivitet-Friluftsliv-Ernæring

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

200

Fremdriftsplan

Prosjektet starter med en samling for prosjektteamet i januar 2023. Samlingen går over en helg og programmet inneholder blant annet – Prosjektbeskrivelse og forventningsavklaring – Arbeidsfordeling og ansvarsområder for prosjektteamet – Faglig påfyll om folkehelsetiltak fra Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund – Fremdriftsplan og milepæler – Plan for rekruttering av instruktører og forberedelser til første samling for instruktører. Hovedaktiviteten i prosjektet er friluftsliv og stavgang, og prosjektgruppen jobber med rekruttering av instruktører og planlegging av instruktørsamlingen i etterkant av prosjektgruppemøte. Instruktørsamlingen arrangeres i Bodø i løpet av mars 2023. Under samlingen får deltakerne innføring i prosjektet fra start til slutt, samt praktisk informasjon om tilrettelegging av aktiviteter, førstehjelpskurs i regi av Røde Kors og ernæringstips med fokus på matlagning i naturen. I tillegg starter instruktørene med planlegging av de lokale arrangementene. I april arrangeres det en samling i hver region med prosjektgruppen og de lokale instruktørene. Her fordeles instruktørene på de ulike lokale avdelingene, og de starter med planlegging av lokale aktiviteter. Det skal gjennomføres en lokal aktivitet i hvert område i løpet av våren og en lokal aktivitet på høsten. Hovedaktiviteten er stavgang og deltakerne vil få tilbud om å delta på et stavgangskurs i forkant av samlingene. Videre inkluderer aktivitetene ulike temaer knyttet til kosthold, med fokus på hvordan man kan lage god og sunn mat på tur. Etter at de ulike lokalavdelingene har gjennomført høstaktiviteten starter prosjektgruppen med evalueringen. Evalueringen av prosjektet består av innhenting av data og kvalitative intervju med instruktørene. Resultatene publiseres i LNT-nytt.

Prosjektleder/forsker

Leif Tore Lorentzen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
SAFE: Sosialt-Aktivitet-Friluftsliv-Ernæring
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
, 2023: kr 400 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023