Barn og unge pårørende i koronapandemien

Søknadssammendrag

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) har en egen barne- og ungdomsgruppe (LNTBU). Foreningens formål er å ivareta nyrepasienter og organtransplantertes spesielle interesser, hvor pasientgruppens pårørende utgjør en viktig og ofte glemt gruppe.

Å være pårørende til en person med kronisk sykdom kan oppleves spesielt vanskelig. Tilbakemeldinger viser at søsken av barn og unge med kronisk sykdom ofte har måttet forsake spennende og morsomme opplevelser grunnet helsesituasjonen i familien. De siste to årene med pandemi har gjort situasjonen desto mer krevende. Med en kronisk syk søster eller bror har de levd under strenge smittevernstiltak for å forhindre utvikling av alvorlig sykdom i familien, og har med dette kjent på følelsen av å ikke helt bli sett. De har på mange måter satt sitt sosiale liv på vent. I en periode hvor koronatiltakene fjernes, er LNTBU av den oppfatning av barn og unge pårørende fortjener opplevelser og aktiviteter de ikke har fått tatt en del av de siste årene.

På bakgrunn av dette ønsker LNTBU å planlegge og gjennomføre et prosjekt med fokus på søsken av barn og unge med kronisk sykdom. Gjennom en pårørendesamling for barn og unge, har vi ambisjoner om å organisere spennende aktiviteter og gi målgruppen opplevelser som vil kunne hjelpe dem med å takle vonde tanker og følelser.

Samlingen gjennomføres over en helg, og har plass til 50 deltakere. Prosjektets hovedmål er å gi barn og unge pårørende spennende opplevelser de vanligvis ikke vill fått. LNTBU er av oppfatningen at prosjektet vil være et viktig tiltak for en målgruppe som opplever å ikke helt bli sett, og som har hatt en enorm belastning sammenlignet med andre jevnaldrende.

Informasjon om prosjektet vil bli publisert på LNT og LNTBUs digitale plattformer, samt medlemsblad. Fylkes- og lokallagene vil spre informasjonen til medlemmer i lokalleddene.

Prosjektleder/forsker

Brian Alexander Norem

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Barn og unge pårørende i koronapandemien
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
28.02.2022