Digital besøkstjeneste

Søknadssammendrag

Medlemmer i LNT tilhører risikogruppen for å bli alvorlig syk av Covid-19, og det er ekstra viktig at alle overholder reglene som har blitt gitt av myndighetene. Restriksjonene som har kommet grunnet viruset har ført til at besøkstjenesten er lagt på is, og vi ser det som nødvendig å gjennomføre tiltak som gjør det mulig for medlemmer å snakke med likepersoner over telefon eller videosamtale.

Målet for prosjektet er å styrke likepersonsarbeidet til LNT ved å gi LNTs medlemmer muligheten til å snakke med likepersoner over telefon og videosamtale.

Prosjektets målgruppe er nyresyke samt nyre-, lever- og pankreastransplanterte medlemmer i LNT som har behov for å snakke med en likeperson.

LNTs sekretariat har kontaktet fylkesledere og besøkstjensteledere i LNT og informert om prosjektet med oppfordring til fylkeslagene om å kontakte likepersoner som kunne tenke seg å delta i prosjektet. Et mediabyra har blitt kontaktet for å produsere plakater som fylkeslederne henger opp på dialyseavdelinger og sykehus i eget fylke med informasjon om likepersoner som medlemmer kan kontakte.

Videre så legges det ut en oversikt over likepersoner på LNTs nettside, her kommer LNT sekretariatet til å kontakte likepersonene i fylkene som ønsker å delta i prosjektet og få godkjenning av dem før kontaktinformasjon legges ut på nett. I tillegg tilbyr LNTs sekretariat opplæring i bruk av digitale videoplattformer for medlemmer som ønsker å bruke det framfor telefon.

Prosjektet har som mål å få ut informasjon om likepersonstilbudet på sykehusene rundt i landet og på våre digitale plattformer inne utgangen av uke 22. Etter at informasjonen har kommet ut vil LNTs sekretariat støtte fylkeslagene med opplæring ved behov samt undersøke aktiviteten i fylkene med jevne mellomrom ut året.

Prosjektleder/forsker

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital besøkstjeneste
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 150.000
Startdato
30.04.2020