«Du kan jo bare få min»

«Blodsbrødre» er historien om nyredonasjon mellom to barndomskompiser.

Denne saken er skrevet av Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

– Du kan jo bare få min.

Andreas Bakka Hjertø rakk nesten ikke å tenke seg om før han sa det. Han har fått vite at barndomskompisen, Carl-Henrik Thorsen, kommer til å trenge en ny nyre. Det er bare et spørsmål om tid før han enten må begynne i dialyse eller bli nyretransplantert.

— Hele filmprosjektet spant ut av at Carl-Henrik og jeg synes det var en interessant prosess, og mange spørsmål kom opp da vi begynte å grave i dette. Alt fra praktiske spørsmål som hvordan man fysisk tar ut nyren og putter den i noen andre, til mer metaforiske spørsmål som; Etter nyretransplantasjonen, lever en del av meg inni Carl-Henrik, eller blir nyren en del av Carl-Henrik når den ikke er inni meg lenger? Ettersom jeg jobber med film og TV, så føltes det naturlig å filme disse samtalene med telefonen. Etter hvert følte jeg at det kanskje kunne være et større dokumentarprosjekt i denne historien, sier Andreas.  

Sammen med LNT søkte han midler hos Stiftelsen Dam – og fikk tilslag.

Dokumentaren Blodsbrødre vises på NRK 1 mandag 5. februar 2024 klokken 20, og allerede mandag morgen kan du se den i Nrk-spilleren.

Betydd alt

Hva har donasjonen betydd for deg, Carl-Henrik?

— Donasjonen har jo betydd alt for meg. Jeg kunne gå tilbake til mer eller mindre normalt liv i løpet av veldig kort tid, og jeg er i all hovedsak tilbake og gjør alt jeg ellers gjorde før jeg ble dårlig. Det at jeg fikk en nyre fra Andreas har også hjulpet meg til å unngå enda flere påkjenninger, både fysisk i dialysebehandling, og psykisk ved å stå i usikkerheten rundt transplantasjonslisten. Jeg var jo så utrolig heldig at jeg kunne å unngå begge deler! Det har jeg tenkt litt mer på i etterkant, sier Carl-Henrik.

Nå nyter han de gode øyeblikkene og inntrykkene mer enn han gjorde før. Selv om livet går sin gang med opp- og nedturer, har livsperspektivet endret seg etter sykdomsforløpet.

— Jeg har ikke skrivekunnskapene til å gå inn i poetiske detaljer, men soloppganger og solnedganger, turer og visuelle detaljer tar mer av oppmerksomheten min enn før. Jeg kan til tider bli rørt av hvor fint ting kan være. Det gjorde det ikke før. Der jeg er introvert og litt kjedelig, er Andreas kreativ og nok mer følelsesladet enn meg. Kanskje noe har smittet over, smiler Carl-Henrik.

Følt på takknemlighetsgjeld

Et tema som kommer opp i filmen, er takknemlighetsgjeld. Selv om de har vært gjennom noe helt spesielt, ønsker ikke Andreas at Carl-Henrik skal føle at han skylder ham noe. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.

— Jeg tror Carl-Henrik og jeg har et sånt vennskap som kommer til å vare livet ut, nesten uansett hva som skjer. I begynnelsen gav Carl-Henrik litt vel store bursdagspresanger til meg og sånt, men vi er mer på et normalt nivå nå. Ting har falt tilbake til normalen og vennskapet er intakt. Vi kommer uansett alltid til å dele et veldig sterkt bånd igjennom hendelsen, og det gleder meg å se at nyren gjør en god jobb i Carl-Henrik, sier Andreas.

Carl-Henrik forteller at det var Andras som begynte å snakke om takknemlighetsgjeld i forkant av transplantasjonen. Det satte han pris på – slik at han visste hva kompisen følte om det.

— Som Andreas sier, så har jeg nok slitt litt med hvordan jeg faktisk skal forholde meg til dette. Vi har begge travle liv og treffes ikke så ofte. Jeg har følt på å gjøre noe ekstra når vi møtes, fordi det gjerne da har vært spesielle anledninger. Samtidig var Andreas veldig tydelig på at han ikke ville at donasjonen skulle ha noen effekt på vennskapet. Jeg er nok ikke en som snakker så mye om slike ting, og har prøvd meg litt frem, og sikkert bommet en gang eller to. 

– Selv om vi har noe helt spesielt mellom oss, er vennskapet vel så nær normalen som det kan være nå, tror Carl-Henrik.

Hvordan har det gått med helsen etter donasjonen, Andreas?

— Alt er veldig bra. Jeg føler meg helt topp og merker ingen ting. Det er bare når jeg tar av meg på overkroppen i speilet at jeg blir minnet på at jeg har noen arr etter dette. Så det har definitivt vært verd det, sier han.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er til enhver til 400-500 mennesker som venter på organer i Norge. Det er kontinuerlig behov for nye organer. Den beste måten å få tilgang til flere organer til transplantasjon er å informere om organdonasjon og gjøre befolkningen bevisst på dette. Vi skal lage en dokumentarfilm som forteller om organdonasjon mellom nære venner for å få flere til å vurdere organdonasjon.

Målsetting for prosjektet

Filmen skal spres så mange steder som mulig og bli vist på NRK. Den skal også brukes av Stiftelsen Organdonasjon, LNT og sykehusene til informasjon og opplæring. Målet er å bidra til at flere tar stilling til organdonasjon, og dermed øke antall donasjoner.

Målgruppe

Målgruppe er nasjonen Norge for å få flest mulig til å vurdere organdonasjon. Organdonasjon er basert på frivillighet og oppmerksomhet bidrar positivt.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

4000000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet skal i sin helhet filmes: Før, under og etter operasjon fra begge parter. I tillegg skal det intervjues nær familie til den som skal gi og den som skal få nyre. Vi skal videre intervjue andre som har blitt transplantert og eksperter for å gi et nyansert bilde. Filmen skal være informativ, men også spennende som en selvstendig dokumentar.

Fremdriftsplan for prosjektet

Noe umistelig opptak er nødt til å gjøres ettersom vi ikke kan styre transplantasjonskøen til Rikshospitalet. Vi sørger for å få tatt opp de mest vesentlige delene. Alt av opptak vil så bli filmet etter 01.juli 2020 og frem til oktober. Det kan hende man trenger ekstraopptak som vil bli gjort i løpet av høsten 2020. Filmen sikter på å være ferdig klippet 31.12.2020. På grunn av Covid-19 pandemien vil mest sannsynlig operasjonen bli utsatt.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Gjennom å dokumentere reisen Andreas og Carl-Henrik går gjennom, ønsker vi å sette søkelyset på organdonasjon, spesielt rundt det å være levende donor. Gjennom denne filmen skal vi med humor og seriøsitet avmystifisere det å gi bort et organ til en venn. Vi skal reise dypt ned i de emosjonelle, praktiske og fysiske utfordringene en transplantasjon fører med seg, både i den nære familie og det nære vennskapet. Dokumentaren skal vises på NRK og sendes til filmfestivaler over hele verden. Filmen skal også publiseres på sosiale medier og fungere til undervisningsøyemed for Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og Stiftelsen Organdonasjon. Dokumentaren skal sette søkelyset på nyre- og organdonasjon, og gjennom filmen bringe dette sjeldent diskuterte temaet opp i lyset.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målet til filmen var å dokumentere hele prosessen, innhente spesialistuttalelser samt personlige betrakninger på organdonasjon gjennom primæropptak og sekundæropptak samt eksterne kildemateriale. filmen skulle så kategoriserers, klippes og gjøres sendeklar. Målet er i sin helhet nådd og vi har en film som vi er stolte av og som forteller historien vi ønsket da vi startet prosjektet. Vi ønsket videre at filmen skulle nå ut til et stort publikum og filmen blir vurdert av NRK for sending på deres plattformer. Vi har andre muligheter hvis vi ikke NRK mener dette er en aktuell film for dem, og i siste instans vil filmen bli tilgjengeliggjort gratis for alle på YouTube.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført i sin helhet som forklart i søknadspapirene. Det er et uttømmende bruk av videoopptak gjort av profesjonell fotografer, samt mobiltelefonopptak der man trengte det umiddelbare og nære, eller der kameraene ikke fikk tilgang (sykehuset pga Corona). Filmen er klippet av en prisvinnende regissør Jørgen Friberg, og filmet av dokumntarfxilmfotograf og regissør Janne Lindgren.

Resultater og resultatvurdering

Filmen forteller historien i sin helhet og oppfyller alle våre ønsker for kvalitet og historiefortelling. Filmen er i prosess av innsalg til sending og resultatet av sendingen(e) vil være utslagsgivende for omfang av målgruppe.

Oppsummering og videre planer

Filmen skal selges inn for sending og er foreløpig til vurdering hos NRK. Vi ønsker primært å sende den hos NRK ettersom de har 100% distribusjon og er reklamefri, men kommer til å gå videre på de andre nordiske kanalhusene (TV2 og TVN) om vi får et negativt svar fra NRK.

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Blodsbrødre – om å gi og få et organ
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
2020: kr 632 000
Startdato
01.07.2020
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet