Aktiviteter ad libitum

Søknadssammendrag

Vår målsetning er: Et ønske om bedret fysisk og mentalt velvære for kursdeltakerne. Lav terskel for deltakelse er viktig slik at vi får med alle som vil. Vi vil ha et tilbud der flest mulig kan delta fysisk, for de som har helseproblematikk som gjør at de må følge aktivitetene hjemmefra vil vi ha et digitalt tilbud. Målgruppen er enten alvorlig syk, eller har vært igjennom alvorlig sykdom og har fått en bedre helse gjennom behandling (dialyse m.m.) og transplantasjon. De som har fått en bedret helse vil fortsatt slite med en kronisk lidelse som de må behandles for resten av livet. I gruppen som helhet har også en stor andel komorbide lidelser. I en gruppe der mange har vært isolert gjennom pandemien vil ønsket om sosialt samvær være ekstra sterkt.

Prosjektet består av tre trinn:
Trinn 1: Deltakerne blir invitert til et yoga- og meditasjonssenter, sentralt i Oslo.
Trinn 2: Deltakerne blir invitert på malerkurs, noen uker etter Aktivitet 1.
Trinn 3: Samler deltakerne til et hyggelig samvær med erfaringsutvekslinger og god mat på restaurant Park 29 i Parkv. 29.

Prosjektet vil skape livsglede. Lett yoga med læring av pusteteknikker gir bedret livskvalitet. Kunst som terapi lar mennesker få uttrykke følelser gjennom det de skaper, ikke det de uttrykker verbalt. Den sosiale verdien ved å gjøre aktivitetene i et trygt fellesskap er ekstra viktig i en tid preget av sykdom og isolasjon. Resultatene av prosjektet vil bli publisert på lokallagets FB, så vel som på LNT nasjonalt sin FB. Vi vil også publisere hva vi har gjort i dette prosjektet i LNTs medlemsblad (landsdekkende).

Evaluering: Deltakere og prosjektgruppen vil snakke om felles opplevelser under middagen. Vi vil be om en kortfattet skriftlig tilbakemelding fra deltakerne etter prosjektslutt. Prosjektgruppen vil deretter ha en intern evaluering.

Prosjektleder

Jørgen Bakke

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Aktiviteter ad libitum
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 45.000
Startdato
20.07.2021