Kokebok for eldre; påvist kronisk nyresykdom, hva nå?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

3000

Fremdriftsplan

Første prosjektgruppemøte arrangeres på LNTs kontor på Helsfyr i starten av januar. Under møtet diskuterer vi innholdet i kokeboken, og hva som skal inkluderes i de ulike kapitlene. LNT har allerede mye informasjon om kosthold som kan inkluderes i kokeboken, og arbeidet blir å finne aktuelt informasjon og oppdatere utgått informasjon. De to første prosjektgruppemøtene går til å utforme en skisse for kokeboken og vi planlegger at innholdet i kokeboken er klart i slutten av januar. Lundberg og Wang lager et utkast til kokeboken som sendes til faggruppen for korrektur i starten av februar. Når vi har fått tilbake kokeboken fra våre eksterne fagpersoner sendes den videre for oversettelse. Vi planlegger at kokeboken er ferdig oversatt i løpet av mars. I starten av april sendes kokeboken til 07 Media for en språkvask og designutvikling. LNT har et godt samarbeid med 07 media, da det er de som har ansvaret for utformingen av vårt medlemsblad. Vi planlegger at 07 media har klart ulike versjoner av kokeboken i løpet av april, og prosjektgruppen går deretter gjennom versjonene og avgjør hvilken som skal trykkes. Deretter sender vi en bestilling til 07 Media. Vi kommer til å trykke 2300 av den norske utgaven, 500 av den engelske og 200 av den arabiske utgaven. 07 Media bruker deretter rundt to uker på å få gjort de siste endringene før kokeboken sendes til trykkeriet. Kokeboken vil være klar i løpet av juni. Evaluering av prosjektet skjer i løpet av oktober. Pasienter som bestiller kokeboken, vil få et spørsmål om de er interessert i å delta i en evaluering på høsten. De som sier ja vil bli kontaktet for et telefonintervju, der vi undersøker i hvilken grad kokeboken har innfridd målet vi satt oss. Resultatet fra evalueringen publiseres i fjerde utgave av LNT-nytt i 2023.

Prosjektleder/forsker

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kokebok for eldre; påvist kronisk nyresykdom, hva nå?
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
, 2023: kr 119 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023