Digital sommerleir

Søknadssammendrag

Unge nyresyke og transplanterte er i risikogruppen for alvorlig sykdom og kan føle seg ekstra alene i denne tiden. Når restriksjonene løsner opp for andre i samfunnet har de fortsatt strengere regler å forholde seg til. Dette kan føre til at de føler seg ensomme og utelatt fra aktiviteter som jevnaldrende kan delta på. LNTBU ser det derfor som nødvendig å tilby denne målgruppen ett tilbud som erstatter den planlagte sommerleiren og lar dem møte andre i samme situasjon hjemme i egen stue.

Prosjektet ønsker å fremme sosial deltakelse og engasjement blant medlemmer i LNTBU. En digital sommerleir gir LNTBU muligheten til å nå ut til flere medlemmer og senke terskelen for deltakelse blant barn og unge.

Målgruppen til prosjektet er familier med nyresykt eller transplantert barn i alderen 6 til 15 år, samt barnets søsken og foreldre.

I midten av mai vil vi sende ut informasjon om den digitale sommerleiren og påmeldingsinformasjon til alle medlemmer i målgruppen. Videre vil vi i løpet av mai planlegge aktivitetene som skal gjennomføres under leiren og hvilket utstyr vi må bestille. Hver familie vil få tilsendt en leirpakke med utstyr som trengs for å gjennomføre leiren. I tillegg vil vi kjøpe inn noen nettbrett til LNTBU som vi kan sende ut på lån. Dette er for å kunne inkludere alle familier i den digitale leiren, og sørge for at materielle mangler ikke står i veien for deltakelse.

Under leiruken vil styremedlemmene i LNTBU gjennomføre ulike aktiviteter med ungene på dagtid og delta på samtalegruppene med foreldrene på kveldstid. Prosjektgruppen utvikler et spørreskjema som sendes ut til familiene for å kunne evaluere leiren i etterkant.

LNTBU forventer at resultatet av en digital sommerleir er med på å styrke LNTs barne- og ungdomsgruppe og øke den frivillige deltakelsen i LNTBU.

Prosjektleder/forsker

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital sommerleir
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020