Digital sommerleir

Sluttrapportsammendrag

Evalueringen av prosjektet viste at det var vanskeligere enn først antatt å få barn og familier til å melde seg på en digital samling. Vi opplevde derfor at vi måtte gjøre endringer i prosjektet. Vi valgte å holde samlingen i slutten av august slik at vi kunne utsette påmeldingsfristen. I tillegg så vi et behov for å korte ned på samlingen.

Det viste seg å være for mye å holde en digital samling over fem dager, så for å få medlemmer til å melde seg på så arrangerte vi samlingen i helgen uke 35 (23. til 23. august). Disse endringene viste seg å gi resultater og vi fikk påmeldinger fra barn som ønsket å delta på vår digitale sommerleir.

Vi hadde også et alternativ for foreldre som kunne melde seg på en kveldssamling, men her fikk vi ingen påmeldinger. Utfallet av prosjektet ble en innholdsrik helg med mange gøye aktiviteter over zoom. Deltakerne fikk lage sin egen leir t-skjorte og leirplakat. I tillegg hadde vi ulike konkurranser som kahoot og fotokonkurranse.

Evalueringen fra deltakerne viser at helgen oppnådde sitt mål om å øke den sosiale deltakelsen i LNTBU i en situasjon der mange i målgruppen må begrense sin sosiale omgang. Deltakerne var meget fornøyd med helgen og vi fikk tilbakemeldinger om at det hadde vært en veldig innholdsrik helg, og at de gledet seg til de kunne møte sine nye venner fysisk.


Søknadssammendrag

Unge nyresyke og transplanterte er i risikogruppen for alvorlig sykdom og kan føle seg ekstra alene i denne tiden. Når restriksjonene løsner opp for andre i samfunnet har de fortsatt strengere regler å forholde seg til. Dette kan føre til at de føler seg ensomme og utelatt fra aktiviteter som jevnaldrende kan delta på. LNTBU ser det derfor som nødvendig å tilby denne målgruppen ett tilbud som erstatter den planlagte sommerleiren og lar dem møte andre i samme situasjon hjemme i egen stue.

Prosjektet ønsker å fremme sosial deltakelse og engasjement blant medlemmer i LNTBU. En digital sommerleir gir LNTBU muligheten til å nå ut til flere medlemmer og senke terskelen for deltakelse blant barn og unge.

Målgruppen til prosjektet er familier med nyresykt eller transplantert barn i alderen 6 til 15 år, samt barnets søsken og foreldre.

I midten av mai vil vi sende ut informasjon om den digitale sommerleiren og påmeldingsinformasjon til alle medlemmer i målgruppen. Videre vil vi i løpet av mai planlegge aktivitetene som skal gjennomføres under leiren og hvilket utstyr vi må bestille. Hver familie vil få tilsendt en leirpakke med utstyr som trengs for å gjennomføre leiren. I tillegg vil vi kjøpe inn noen nettbrett til LNTBU som vi kan sende ut på lån. Dette er for å kunne inkludere alle familier i den digitale leiren, og sørge for at materielle mangler ikke står i veien for deltakelse.

Under leiruken vil styremedlemmene i LNTBU gjennomføre ulike aktiviteter med ungene på dagtid og delta på samtalegruppene med foreldrene på kveldstid. Prosjektgruppen utvikler et spørreskjema som sendes ut til familiene for å kunne evaluere leiren i etterkant.

LNTBU forventer at resultatet av en digital sommerleir er med på å styrke LNTs barne- og ungdomsgruppe og øke den frivillige deltakelsen i LNTBU.

Prosjektleder

Marit Lundberg

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Digital sommerleir
Organisasjon
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020