Å leve med senkomplikasjoner

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Diabetesforbundet ønsket å gi personer med senkomplikasjoner av diabetes mer og bedre tilrettelagt informasjon om diabetiske senkomplikasjoner. Vi ønsket at samme informasjon skal nå ut til alle i brukergruppen, og ville derfor gjøre informasjonen tilgjengelig også for svaksynte og blinde.

 

Dette ble oppnådd gjennom å utvikle faktaark om de ulike senkomplikasjonene, rettigheter og hvordan takle livet med senkomplikasjoner. Materiellet ble også lagt på lydfiler samtidig som nettsidene våre, www.diabetes.no, ble gjort tilgjengelige for blinde og svaksynte.

 

Det ble opprettet en prosjektgruppe som bestod av representanter fra helsetjenesten, Norges Diabetesforbund og personer med diabetes og senkomplikasjoner. Prosjektgruppen startet planleggingen og utarbeidet forslag til hva informasjonsmateriellet skulle inneholde/bestå av, samt forslag til forfattere til de ulike faktaarkene. Etter medisinsk og brukerfaglig kvalitetssikring ble faktaarkene sendt ut til alle Lærings- og mestringssentre, sykehus, poliklinikker, lokal- og fylkeslag samt relevante samarbeidsorganisasjoner og rehabiliteringsinstitusjoner. Faktaarkene om senkomplikasjoner kan også bestilles gjennom Diabetesforbundet, i tillegg til at medlemsbladet vårt, Diabetes og nettsidene ble oppdatert med ny informasjon på området.

 

Nettsidene til Norges Diabetesforbund, www.diabetes.no ble fornyet i løpet av prosjektperioden. Underveis i denne prosessen ble nettsidene tilrettelagt for blinde og svaksynte med mulighet for å endre skriftstørrelse og med en “Lytt til teksten”- funksjon.

 

Som følge av prosjektet har personer med diabetes, helsepersonell, samarbeidsorganisasjoner og institusjoner fått mer informasjon om senkomplikasjoner av diabetes.

Prosjektleder/forsker

Anne Kjersti Toft

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Å leve med senkomplikasjoner
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2007: kr 250 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
01.06.2008
Status
Avsluttet