Kontaktperson

Ina Jakobsen

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og de som er berørt av eller interessert i diabetes.

Diabetesforbundet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2024 HAR Diabetesforbundet FÅTT STØTTE TIL2prosjekter
det utgjør478.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR diabetesforbundet FÅTT STØTTE TIL259prosjekter
TOTALT HAR Diabetesforbundet FÅTT176.681.503kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom Diabetesforbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter