Kontaktperson

Ina Jakobsen

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og de som er berørt av eller interessert i diabetes.

Diabetesforbundet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 HAR Diabetesforbundet FÅTT STØTTE TIL7prosjekter
det utgjør4.600.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR diabetesforbundet FÅTT STØTTE TIL252prosjekter
TOTALT HAR Diabetesforbundet FÅTT176.045.503kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk støtte gjennom Diabetesforbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter