Kontaktperson

Betül Cokluk

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og de som er berørt av eller interessert i diabetes.

Diabetesforbundet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 HAR Diabetesforbundet FÅTT STØTTE TIL2prosjekter
det utgjør20.000kroner
SIDEN FØRSTE TILDELING I 1997 HAR diabetesforbundet FÅTT STØTTE TIL247prosjekter
TOTALT HAR Diabetesforbundet FÅTT171.465.503kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk støtte gjennom Diabetesforbundet:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter