Inspirasjonsfilmer for unge med diabetes

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ungdiabetes jobber aktivt med å bistå unge personer med diabetes hver eneste dag. Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning. Ungdom er en sårbar gruppe, både generelt og som pasientgruppe med kronisk sykdom. Vi ser et behov for mer tilpasset informasjon, som våre unge medlemmer og annen ungdom lettere kan få tilgang til. Målet med prosjektet er å kunne gi ungdom med diabetes kunnskap og motivasjon til å mestre sin hverdag.

Målsetting

Gi ungdom med diabetes kunnskap og motivasjon til å mestre sin hverdag ved å: ˗ Gi ungdom konkret og tilpasset informasjon om diabetes og de medfølgende utfordringer ˗ Gjøre ungdom med diabetes oppmerksomme på at flere er i deres situasjon, og at de ikke er alene ˗ Gi ungdom mulighet for mestring

Målgruppe

Ungdom med diabetes mellom 13 og 19 år, over hele landet.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

For å nå målene våre ønsker vi å produsere inntil 10 filmsnutter. Filmene er tenkt å formidle informasjon ved hjelp av brukerrepresentanter. Disse vil vi hente blant våre egne medlemmer. I tillegg til vi kontakte kjente personer med diabetes som kan stille opp. Dette tror vi vil gi oss mer oppmerksomhet i media, i tillegg til at vi tror at ungdom vil tiltrekkes kjente fjes og se opp til dem som forbilder. Temaer vi ønsker å berøre er bla. generelt om diabetes, tips og råd, diabetes og reise, et aktivt liv med diabetes, føling, diabetes i puberteten, dette bør andre vite om din diabetes og diabetes og trening. Når filmsnuttene er produsert og redigert vil vi distribuere dem via våre kanaler på Internett. Når filmene er lansert vil arbeidet begynne med å implementere dem som et arbeidsverktøy for de tillitsvalgte i organisasjonen.

Fremdriftsplan

2017: Januar: Inngå samarbeid med filmprodusent Januar-mars: Legge plan for innholdet i filmene Mars-april: Kontakte medvirkende til filmene April-juni: Produsere filmene Juni-august: Redigere filmene August-september: Brukertesting August-oktober: Justere og ferdigstille Oktober-desember: Forberede og gjennomføre lansering Desember: Evaluere prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Extra-sluttrapport_film.pdf

Prosjektleder/forsker

Mari Johannessen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Inspirasjonsfilmer for unge med diabetes
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2017: kr 362 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Under gjennomføring