Prosjekt Hunt oppfølging

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Behov for opplæring etter det store antall nyoppdagede diabetikere etter HUNT- undersøkelsen

Bakgrunn: Behov for opplæring etter det store antall nyoppdagede diabetikere etter HUNT- undersøkelsen. (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)

 

Målsetting: At flest mulig mennesker med diabetes skal få  økt kunnskap, som vil gi dem et bedre grunnlag for å takle hverdagen , og dermed en bedre livskvalitet.

Stimulere til større aktivitet i lokallagene.

Bedre kontakt og økt forståelse mellom brukere og helsetjenesten.

 

Gjennomføring: Studieringer i regi av lokallagene. 2 helgesamlinger med  gruppearbeid og etterlesning med helsepersonell. Kartlegging av kunnskaper erfaringer og forventninger ved spørreskjema før og etter kursgjennomføring.

 

Oppnådde resultater: 36 deltakere fordelt på 5 studieringer. 95%var meget godt fornøyd og sa de hadde fått en bedre hverdag. God motivasjon for videre arbeid, da 5 av 8 lokallag + fylkesstyret rekruterte tillitsvalgte fra prosjektet. Bedre kontakt mellom lokal- og fylkeslag.

Flere lokallag har kjørt egne studieringer etter prosjektet. Fylkeslaget har brukt samme opplegg for flere kursprosjekt. Godt samarbeid med HUNT og Folkehelsa i Verdal. Kristian Midhjell brukte eksempler fra prosjektet i sin doktoravhandling om diabetes.

 

Videre planer: Tilbakemelding til primærleger som har hatt pasienter med på kurset (er gjennomført). Opprettholde en god kontakt med helsetjenesten. Fortsette samarbeidet med HUNT og Folkehelsa i Verdal.

 

Prosjektleder/forsker

Brit Haugadal

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Prosjekt Hunt oppfølging
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 40 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
22.12.1998
Status
Avsluttet