Fosen i fokus

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet har tatt utgangspunkt i den sterke økningen av diabetes

Prosjektet har tatt utgangspunkt i den sterke økningen av diabetes. Spesielt type 2-diabetes. Hver tiende nordmann får diabetes. Risikoen for å få diabetes øker med alderen, men stadig flere barn og unge får sykdommen.

 

Tidlig diagnose, riktig behandling, informasjon og opplæring gir bedre diabeteshverdag og minsker risikoen for å få senkomplikasjoner. Dette er viktig for den enkelte som har diabetes og for helsepersonell innen diabetesomsorg.

 

Prosjektet har hatt som målsetting å gi informasjon om diabetes til begge kategorier i form av kurstilbud.

 

Følgende aktiviteter er gjennomført:

Helgekurs for personer med diabetes 6. – 8. februar 1998. Åfjord.

Diabeteskurs for helsepersonell 7. februar 1998. Åfjord.

Temamøte om diabetes 16. november 1999. Rissa.

Diabeteskurs for helsepersonell 25. september 2000. Brekstad

 

Med i gjennomføringen av prosjektet har vært tillitsvalgte i Norges Diabetesforbund, representert ved fylkeslaget i Sør-Trøndelag, diabetesforum i Sør-Trøndelag, og lokalforeningene i Ørland-Bjugn og Trondheim og omegn. Kvalifisert fagpersonell innen endokrinologi, ortopedi, fotterapi og ernæringsfysiologi har vært forelesere. Leverandører av medisin og hjelpemidler innen diabetes har deltatt.

 

Prosjektet har gjennomført de planlagte aktiviteter. Det var lagt opp til videreføring av arbeidet, men blant annet manglende økonomi har bidratt til at prosjektet ikke er blitt videreført. Det er også en kjensgjerning at slikt frivillig arbeid utført av tillitsvalgte stiller store ressurskrav.

 

Gjennomføringen av prosjektet ga bevis for at det er stort og kontinuerlig behov for opplæring av og informasjon til såvel personer med diabetes som helsepersonell innen diabetesomsorg.

Prosjektleder/forsker

Jon Ottesen

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Fosen i fokus
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
1998: kr 65 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
01.10.2000
Status
Avsluttet