Kan du “vise” meg diabetes?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at noen innvandrergrupper er mer utsatt for diabetes type 2, og at det er store forskjeller på risikofylte levevaner. Språkproblemer i kombinasjon med liten oversikt over helsevesenet har uheldig effekt på enkeltpersoners helse. Diabeteslinjen har veiledere som snakker ulike språk og har ulik fagbakgrunn. De informerer om diabetes og forebygging, som oftest på enkelt norsk. Vi får stadig tilbakemeldinger om at vi bør har flere bilder, tegninger og animerte filmer som vil gjøre det lettere å forstå. Vi ønsker å forenkle info ved hjelp av visuelle verktøy.

Målsetting

Målet med prosjektet er å utvikle tilpasset og lett tilgjengelig helseinformasjon om diabetes-faglige tema til personer med innvandrerbakgrunn uavhengig av språk. Dette vil føre til økt kunnskap og redusert risiko for å utvikle diabetes type 2 og redusert risiko for senkomplikasjoner.

Målgruppe

Personer med innvandrerbakgrunn i hele Norge

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil utvikle visuelle verktøy som vil bidra til å formidle informasjon om diabetes uavhengig av språk. Eksempler på verktøy er en digital modell av menneske-kroppen som illustrerer indre organer inkludert bukspyttkjertelen, bilder og tegninger og lage animerte tegnefilmer. For oss er det viktig at brukermedvirkning er med i hele prosessen. Derfor vil prosjektgruppen være sentral i å finne ut hvordan vi kan visualisere følgende temaer gjennom digital modell av menneskekroppen, bilder, tegninger og animerte filmer: • Hva er diabetes? • Symptomer, hva skjer i kroppen? • Hvordan forebygge diabetes? • Egenbehandling av diabetes • Mat og diabetes • Hvorfor er fysisk aktivitet viktig? Dette for at helseinformasjon skal formidles på en enkel og forståelig måte til personer som har dårlige språkkunnskaper. I den første implementeringsfasen, som foregår i face2face sitt oppsøkende arbeid, vil vi evaluere og justere verktøyene ved behov. I den andre implementeringsfasen vil verktøyene bli tatt i bruk av tillitsvalgte fra hele landet. Når det er ferdig produsert kommer vi til å legge ut alt på sosiale medier. Filmer vil legges ut på you-tube og bilder på våre nettsider slik at det kan lastes ned til de som ønsker å ta det i bruk.

Fremdriftsplan

Nedsette prosjektgruppe høsten 2018 Utvikling av verktøyskonsept høsten 2018 og våren 2019 Produksjon av verktøy våren 2019 Implementeringsfase 1 høsten 2019 Evaluering og justeringer høsten 2019 Implementeringsfase 2 våren 2020

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Kan du vise meg diabetes.pdf

Prosjektleder/forsker

Ina Jakobsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Kan du “vise” meg diabetes?
Organisasjon
Diabetesforbundet
Beløp Bevilget
2018: kr 204 250, 2019: kr 204 250
Startdato
01.03.2019
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring